"to put back" translation into Hungarian

EN

"to put back" in Hungarian

EN to put back
volume_up
{verb}

Similar translations for "to put back" in Hungarian

put noun
to put verb
Hungarian
back noun
back adjective
back adverb
to back verb

Context sentences for "to put back" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey last for about five miles, in which case we put our foot back on the pedal.
Ez körülbelül öt mérföldig tart, amikor is visszatesszük a lábunkat a pedálra.
EnglishIt was dawn when he put it back in the box and put the box back in the closet.
Hajnalodott, amikor visszatette a dobozba, és a dobozt visszatette a szekrénybe.
EnglishSo he was cussing all through the twenty minutes it took to put the wheel back on.
Úgyhogy végigkáromkodta mind a húsz percet, mire sikerült visszaraknia a kereket.
EnglishExhaling, he put the pistol back in his belt, his forehead slick with sweat.
Szusszant egyet, és visszarakta övébe a pisztolyt, homlokán veríték gyöngyözött.
EnglishHere, stop that, Harriet told the dog; she put Garp's parka back on the chair.
- Nyughass - intette Harriet a kutyát, és visszatette Garp anorákját a székre.
EnglishDecodyne's very big time, and this could've put us back years if we'd flubbed it.
A Decodyne nagyon nagy szám, s évekre vethetett volna vissza bennünket, ha eltoljuk.
EnglishHe reached for his gun, blew off the ash and put it back in the drawer of his desk.
A pisztolyáért nyúlt, lefújta róla a hamut, és visszatette az íróasztalfiókba.
EnglishIf not, I will put you back in prison with your record book irredeemably spoiled.
Ha nem, visszajuttatom a rács mögé és mindent visszavonhatatlanul beírnak a lapjára.
English- Have them put the torpedo... back in tube seven and start the drill again.
- Rakassa vissza a rakétát... a hetes kilövőállásba és kezdjék újra a gyakorlatot.
EnglishBetter to put weapons like HADES back in storage or destroy them than to use them.
A HADES-hez hasonló fegyvereket bölcsebb a raktárakban tartani, vagy megsemmisíteni.
EnglishThe man put the back of one hand against his mouth and chewed at the knuckles.
A hirdetőőtáblákon török szavakat lát, és amott a hirdetés Coca-Colát kínál.
EnglishAs Karras stared numbly, the demon put its head back in gloating laughter.
Karras bágyadtán meredt rá, s a démon kárörvendő kacajjal vetette hátra a fejét.
EnglishPut the meat back in the pan, heat up the marinade, and pour it over the meat.
Tegyük vissza a húst a tepsibe, melegítsük meg a páclét, és ontsuk a húsra.
EnglishHe put the bracelet back in its place in the display case and shut down the lid.
Visszatette a karkötőt helyére, az üvegszekrénybe, és rácsukta a tetejét.
EnglishYou are touching my whiskey without asking and you didnŽt even put it back.
Hozzányúltál a Whiskymhez az engedélyem nélkül, és nem tetted vissza a hűtőbe!
EnglishNo, we're just a couple trying to put the spark back in our relationship.
Nem, mi csak megpróbáltuk visszazökkenteni a kapcsolatunkat a régi kerékvágásba.
English. . and put his flags back, too, his stupid Aguinaldo flag and the Sulu flag.
És gondoskodjon róla, a beszélgetésünket felvegyék, és a videókamerák is működjenek.
EnglishHe put back on the sweater, and then he picked up the head carefully by the hair.
Visszabújt a pulóverbe, aztán óvatosan fölemelte a hajánál fogva a fejet.
EnglishWith considerable effort I put them back at my sides and got a grip on myself.
Erőt vettem magamon, és figyelemre méltó erőfeszítéssel visszahúztam őket magam mellé.
EnglishShe put her head back and stood there thoughtful and withdrawn, thinking something out.
Hátravetette a fejét, elgondolkozva, magába süppedve állt, valamin töprengett.