Context sentences for "to put down" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWith that Lord Forbes put down the phone and went back to his interrupted lunch.
Ennyit mondott Lord Forbes, és visszament, hogy folytassa félbeszakított ebédjét.
EnglishNurse Hopkins said dubiously, Let's hope she's put that down in black and white!
Reméljük, meghagyta valahol fehéren-feketén is felelt Hopkins nővér tamáskodva.
EnglishVictoria put down her coffee cup sharply and Mrs Clayton uttered an ejaculation.
Victoria nagy zajjal tette le a kávéscsészét, Mrs. Clayton pedig felkiáltott.
EnglishRalph put his head down on his forearms and accepted this new fact like a wound.
Ralph a karjára ejtette fejét, az új esemény úgy hasított bele, mint egy seb.
EnglishThis will cause a hell of a flap, thought the diplomat when he put down the phone.
- Ebből óriási botrány lesz, gondolta a diplomata, miközben letette a kagylót.
EnglishHe put the drained glass down on the tiles and closed his eyes, hoping to drowse.
Letette az üres poharat maga mellé a padlóra, lehunyta a szemét, hátha elszundikál.
EnglishWhen he put the phone down, Sir Nigel called Sir Bernard Hemmings at his home.
Miután letette a kagylót; Sir Nigel fölhívta Sir Bernard Hemmingset az otthonában.
EnglishI put the glass down on the floor and got one of my business cards out for him.
Letettem a poharat a padlóra, elővettem a névjegykártyámat, és elébe tettem.
EnglishThere was a blandness about him which he'd put down to being so much a mongrel.
Volt valami szelídség a vonásaiban, mely elnyomta a sokféle származás külső jegyeit.
EnglishThe poorest and most backward societies are always those that put women down.
A legszegényebb és legvisszamaradottabb társadalmak mindig elnyomják a nőket.
EnglishBut she could think of no one whom she dared to call, and she put the phone down.
A billentyűk fölé emelte a kezét, de rájött, nincs senki, akit felhívhatna.
EnglishHe put him down on the floor gently and began to tear the purple shirt into strips.
Gyengéden lefektette, és nagy szakértelemmel csíkokra hasította a bíborszínű inget.
EnglishYou have to put your name down beforehand, prior to the explanations of vote.
Előzetesen kell leadniuk a nevüket, a szavazások indokolásának kezdetét megelőzően.
EnglishMimi put down the book she was reading and asked: Is the secret session over?
Mimi letette a könyvet, amit olvasott: Véget ért a titkos ülésszak? kérdezte.
EnglishI would have loved to put down all my weapons and become a fisherman instead.
Nagyon szívesen elhajítottam volna a fegyveremet, hogy inkább halakat fogjak.
EnglishHalifax registered nothing; he put down the tray of peaches he was holding.
Halifax nem vette a lapot; letette a rekesz őszibarackot, amit a kezében tartott.
EnglishStark kicked off his sandals, put his head down, and made for the opposite shore.
Stark lerúgta a szandálját, leszegte a fejét, és úszni kezdett az átelleni part felé.
EnglishAt the table, younger Shep put down the puzzle pieces and got up from his chair.
Az asztalnál a fiatal Shep letette a kezében levő darabkákat, és felállt.
English'Put those Halflings down!' ordered Uglúk, taking no notice of Grishnákh.
- Tegyétek le a félszerzeteket! - rendelkezett Uglúk, Grisnákra ügyet sem vetve.
EnglishShe sipped, then drank half of the glass, then put the glass down and wiped her lips.
Kortyolta, majd félig kiitta a poharat, aztán letette, és megtörölte az ajkát.

Similar translations for "to put down" in Hungarian

put noun
down adverb
down adjective
down noun
Hungarian
to lay down verb
to come down verb
to get down verb