EN

to put on {verb}

volume_up
becsap vmit a zaciba
to put on (also: to lay on, to set up)
to put on
I sat in the chair by the door and watched her spoon loose tea into an old chipped china pot and put a kettle on the gas ring.
Az ajtó melletti székben ültem, láttam, ahogy kanalából teát szór egy régi csorba porcelánkannába, és feltesz egy edényt a gáztűzhelyre.
If you put him on, Harry said, crunching, Fink'11 ask him some very pointed questions about what happened in the car with Clifford.
- Ha Mark tanúskodik - folytatta Harry -, Fink feltesz neki néhány nagyon egyértelmű kérdést arról, hogy mi történt a kocsiban Clifforddal.
Now he's going to put that down, pick up a piece of paper, rotate all the degrees of freedom in his hand and wrist, and read it.
Most leteszi, felvesz egy darab papírt, forgatja a kezével és csuklójával mindenféle irányba, majd olvassa.
He says that there is no such thing as a cat -- it is just a shape that all manner of imps, hobs, and devilkins like to put on, to gain easy entrance into the homes of men.
Szerinte nincs is olyasmi, hogy macska, csak az alakja, amit felvesz minden manó, kobold és ördögfajzat, hogy könnyűszerrel bejuthasson az emberek otthonaiba.
to put on (also: to augment)
What did I ever think of to put in with a chippy like you?
Mi jutott eszembe, hogy valaha is leadtam magam egy ilyen piti nővel, mint te.
You can indulge in any number of pleasant vices with a freemartin and run no risks of having your eyes put out by your son's mistress.
Az ember akárhányszor vétkezhet is egy terméketlenített nővel, és nem kockáztatja, hogy a fia szeretője kivájja a szemét.
It figures out that he was making a play for that girl of Nunheim's and she was sore at you and he was just drunk enough to think he could put himself in solid with her by taking a poke at you.
Kiderült, hogy fűzi a Nunheim nőjét, és az haragszik magára, és Veréb eléggé bepiált ahhoz, hogy azt higgye: ha magát orrba veri, a nővel is egyenesbe jut.
működésbe hoz vmit
siet ahogy a lábai bírják
siet ahogy csak tud

Context sentences for "to put on" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe opened the window near her and uncovered her typewriter and put paper in it.
Kinyitotta a közelében levő ablakot, kitakarta az írógépét, és papírt tett bele.
EnglishThey're hooks for intravenous lines in case I'm - to put it delicately - injured.
Azok az infúzió számára vannak ott, arra az esetre, ha - mondjuk úgy - baj érne.
EnglishI put it aside with the things--the very many things--that don't matter in life.
Túltettem magam rajta, mint ahogy annyi más dolgon is, ami nem fontos az életben.
EnglishI got my wallet out and put it away and stood up, reaching my hat off the floor.
Elővettem a tárcámat, és elraktam, felálltam, és felvettem a kalapom a földről.
EnglishWith that Lord Forbes put down the phone and went back to his interrupted lunch.
Ennyit mondott Lord Forbes, és visszament, hogy folytassa félbeszakított ebédjét.
EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishAs the shadow rapporteur of the PSE Group, I put forward the following proposals:
A PSE képviselőcsoport árnyák előadójaként az alábbi javaslatokat terjesztem be:
EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
A terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
EnglishWe are told that one country's scepticism cannot put the brakes on development.
Azt mondják nekünk, hogy egy ország szkepticizmusa nem fékezheti le a fejlődést.
EnglishI put my pistol to the head of the wagon-driver, who was this very man McCarthy.
Én a kocsis fejéhez nyomtam a pisztolyomat, aki nem volt más, mint ez a McCarthy.
EnglishHe leaned over the gun, baring his teeth at me, and put his hand to his holster.
A pisztoly fölé hajolt, fogait rám vicsorította, kezét a pisztolytáskájára tette.
EnglishNurse Hopkins said dubiously, Let's hope she's put that down in black and white!
Reméljük, meghagyta valahol fehéren-feketén is felelt Hopkins nővér tamáskodva.
EnglishOnce more there was a bowl, and money was put in it, but for what I did not know.
Ismét előkerült egy tálka, és pénzt is tettek bele, de nem tudtam, milyen célra.
EnglishShirley ignored him and put a hand on D's neck, but she couldn't hold it there.
Shirley nem törődött vele, rátette a kezét D nyakára, de nem bírta ott tartani.
EnglishAnd because I'm a dedicated masochist, I'm going to put my suit on this instant.
És mert én megátalkodott mazochista vagyok, most rögtön felveszem a sajátomat.
EnglishHow big a contractor team would you need to put this universe together, right?
Mekkora tervezői csapatra lenne szükség, hogy egy ilyen Univerzumot készítsenek?
EnglishOne year, all the chickens died, and no one wanted to put the chickens in there.
Egy évben kimúlt az összes csirke és senki nem akarta oda berakni a csirkéket.
EnglishThey last for about five miles, in which case we put our foot back on the pedal.
Ez körülbelül öt mérföldig tart, amikor is visszatesszük a lábunkat a pedálra.
EnglishWhatever about, she had thought, but she took the card and put it in her pocket.
Ugyan miről, gondolta Rita, de azért elvette a névjegyet, és a zsebébe csúsztatta.
EnglishPut it out of your mind as though it were something harmful to you to think about.
Verje ki a fejéből, mint egy ártalmas gondolatot, amivel nem szabad foglalkozni.

Similar translations for "to put on" in Hungarian

put noun
on
on adverb
to take on verb
to draw on verb
Hungarian
to get on verb
Hungarian