EN quavering
volume_up
{noun}

quavering (also: shuddering, shaking, trembling, quaking)
He spoke in a feeble, quavering voice: And what will you have in the Old Town?
kérdezte erőtlen, remegő hangon.
Madouc spoke in quavering tones: “I would feel foolish doing as you suggest.
- Nem tartanám okos dolognak - mondta Madouc remegő hangon.
-Tovább folytatta az éneklést, egy kicsit remegő hangon.
quavering (also: shuddering, shaking, trembling, quaking)
Madouc responded as courteously as her quavering voice al lowed.
Madouc olyan udvariasan válaszolt, ahogy csak reszkető hangjától tudott.
In the quavering illumination they looked at one another.
Nézték egymást a reszkető világosságban.
kérdezte reszkető hangon.
quavering
quavering
Very peculiar music, atonal, twanging, quavering.
Nagyon különös zene volt ez, atonális, pengetős, reszketős.
quavering
quavering

Synonyms (English) for "quavering":

quavering
English
quaver

Context sentences for "quavering" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTess smelled his aftershave lotion and couldn't keep her voice from quavering.
Tesset megcsapta a férfi arcszeszének illata és nem tehetett róla, hangja megremegett.
English`That's because they didn't speak of it,' said Peter in a quavering and slightly theatrical voice.
Azért, mert ők nem beszéltek róla! közölte Peter kissé színpadias reszketegséggel.
EnglishThe Cedas voice was thin in comparison, almost quavering.
A Kréda hangja az eduréhoz képest vékonyka volt és reszketeg.
EnglishHold on, said Mona, her eyes rimmed in red, her voice still quavering.
Előrántotta a pisztolyt, célba vette a húgát.
Englishshe repeated with quavering anxiety.
Egyszerűen nem! ismételte, és hangjában nyugtalanság remegett.
EnglishA long quavering scream punctuated Estios's question.
Estios kérdését vérfagyasztó, elnyújtott sikoly húzta alá.
EnglishBut as my fear crested, the memory became nothing but the violent quavering of my body, the tensing of my hands.
Ám ahogy élesedett bennem a félelem, az emlék lecsapódott testemnek reszketésében, ökölbe szoruló kezemben.
EnglishThe door eased open with a quavering creak.
EnglishWhen it had fallen, the Lady Herald touched the old mage with her sleeve, and by her magic his thin, quavering voice rang clear to every corner of that vast hall.
Amikor engedelmesen elhalkultak, a Hírvivő Úrnő megérintette az idős elf vállát és mágiájába burkolta, hogy vékony hangja bezengje a terem minden sarkát.