EN quit
volume_up
{noun}

quit (also: free, franchised)
volume_up
szabad {noun}
Szabad akaratomból mondok le a nap világáról."
quit (also: void, free)
volume_up
mentes {noun}

Context sentences for "quit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd I could understand the outcome no more than Shirley - why hadn't he just quit?
És én sem értettem jobban a végkimenetelt, mint Shirley - miért nem hagyta abba?
EnglishThe elevator had quit again, and he walked down the four flights to the street.
Gyalog kellett lemennie a negyedik emeletről, mert a lift már megint nem működött.
EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
De hogy rövidre fogjam, abbahagytam az iskolát, hogy főállású karikaturista legyek.
EnglishYou know, the thing about Lucy is she didn't always win the race but she never quit.
Tudod, Lucy olyan volt, ha nem is nyerte meg mindig a futamot soha nem adta fel.
EnglishWould you like to wait until the message has been sent before quitting or quit now?
Ha csak a levél elküldése után akar kilépni, akkor válassza most a Várjon gombot.
EnglishBut to quit this episode, and to return to my intercalary year of happiness.
De tegyünk pontot erre az epizódra, és térjünk vissza boldogságom szökőévéhez.
EnglishYou make it sound like just because you quit, we'll never see each other again.
Úgy teszel, mintha attól, hogy felmondtál, soha többé nem találkozhatnánk.
EnglishI quit being the rich kid fall guy... for a bunch of ineffective fanatics!
Elegem van abból, hogy a fejőstehene legyek... egy rakás tehetetlen fanatikusnak!
EnglishOh, quit it - you don't wish you were anyplace else on God's green earth.
Ugyan, hagyd már dehogy kívánod, hogy bárhol másutt legyél Isten kék ege alatt!
EnglishAt that time, Bobby had just quit a job at Vee Vee Gee Laundry on Olympic Boulevard.
Bobby épp akkor lépett ki az állásából Vee Vee Gee mosodában az Olympic Boulevardon.
EnglishWonder if ole Jacob ever tried to quit? he said, to no one in particular.
Vajon próbált-e valaha leszokni a jó öreg Jacob? kérdezte csak úgy a levegőbe.
EnglishShe would have quit any job that demanded her to test her sanity to the breaking point.
Fizikusként a kutatási területe sehol nem találkozott a viselkedéstudománnyal.
EnglishHe quit going to The Tap; I think he started going to AA meetings instead.
Nem járt többé a Söntésbe; azt hiszem, inkább az Anonim Alkoholistákat választotta.
EnglishFor two years he worked as a clerk in a convenience store, but quit after a robbery.
Két évig egy élelmiszerboltban dolgozott, de miután kirabolták az üzletet, felmondott.
EnglishIn March, however, Michael gave the department a sixty-day notice, and in May he quit.
Márciusban azonban Michael megkezdte hatvan napos felmondását, és májusban kilépett.
EnglishJudge Forer did what she was required to do, and then she quit the bench.
Forer bíró elvégezte, ami elő volt írva neki, majd lemondott a bírói székről.
EnglishWith this option selected, closing the system tray icon will quit %2. 2.
Ha ez be van jelölve, akkor a tálcaikon bezárása esetén %2 futása is véget ér.
EnglishAnd Boon and Ned hadn't quit, or they wouldn't be where they were right now.
És Boon meg Ned nem is adta fel a harcot, különben nem került volna oda, ahova került.
EnglishJoseph Martin - your Joseph Martin - should have quit fooling everybody.
Joseph Martin - a maga Joseph Martinja nem járatja már a bolondját a világgal.
EnglishShe would work like crazy for eight hours and quit at six in the morning.
Nyolc órán keresztül fog eszelős sebességgel dolgozni, és reggel hatkor abbahagyja.