"quite right!" translation into Hungarian

EN

"quite right!" in Hungarian

EN quite right!
volume_up
{interjection}

quite right! (also: very well!)
You are quite right to be insistent about the safety of these buses.
Nagyon helyes, hogy kitartóan követeli a csuklós buszok biztonságát.
'Quite right, my lord,' said the inspector approvingly.
- Nagyon helyes, lordságod - hagyta rá a felügyelő.
Probably not important but quite right - er - to remember everything.
Lehet, hogy az egész nem fontos, de azért nagyon helyes, ha... hm... semmiről sem feledkezünk el.

Context sentences for "quite right!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt may be quite all right — but I wish, somehow, he hadn't came down by train.
Minden rendben is lehet, de valahogyan jobb szeretném, ha nem vonattal érkezett volna.
EnglishThen she went to leave, and quite suddenly his powerful right hand closed on her wrist.
Már indulni készült, amikor a férfi erős jobb keze a csuklójára kulcsolódott.
EnglishVautrin about it afterwards, he said, 'Quite right, my boy.
Elmondtam ezt Vautrin úrnak, mire így válaszolt: "Jól tetted, fiacskám!
EnglishThe moon seemed to have moved, too, but somehow in not quite the right manner.
Mintha a hold is elmozdult volna, de valahogy nem a megszokott módon.
EnglishI think that they are quite right to stress the importance of support for SMEs.
Úgy vélem, teljesen igazuk van abban, hogy hangsúlyozzák a kkv-k támogatásának jelentőségét.
EnglishI realized that Quinn had been quite right in his early description to me of his love for Mona.
Most értettem meg, hogy Quinn fölöttébb szabatosan írta le szerelmét Mona iránt.
English(NL) Mr President, Mr Rehn and Mr Trichet were quite right to talk about the situation today.
(NL) Elnök úr! Rehn úr és Trichet úr helyesen tették, hogy a mai helyzetről szóltak.
English'You did quite right, Chilvers,' she said with a quick, approving nod.
- Jól tette, Chilvers - felelte Virginia, gyors, helyeslő fejbólintással.
EnglishExcept for something fishy about Parker, they all seem quite all right.'
Kivéve Parkert, aki kissé gyanús, a többiek mind rendesnek látszanak.
English. . the nose wasn't quite right ... of course, the nose was crushed and distorted .
Az rendben, hogy az ütközésnél eldeformálódott, de akkor is...
EnglishIt is quite right that we raise with the Chinese the issue of human rights.
Helyénvaló, hogy a kínaiaknál felvetjük az emberi jogok kérdést.
EnglishAdmittedly, the Swedish people were quite quickly put right about your Government's real intentions.
Elismerem, a svéd nép nagyon gyorsan felismerte kormányának igazi törekvéseit.
EnglishBusting in on total strangers that don't want to see him is quite all right, though, isn't it, Lou?
Vadidegen emberekre rátörni, akik nem is akarják fogadni, az rendben van, ugye, Lou?
EnglishQuite all right, Clark replied in an accented voice, without looking.
Semmi baj felelte Clark némi akcentussal, és nem nézett az illetőre.
EnglishI shouldn't be satisfied to go home without hearing from his own lips that he's quite all right.'
Nem tudnék úgy hazamenni, hogy a saját szájából ne halljam, hogy jól van.
EnglishIt is quite right for us to try and learn from the mistakes that led to the global financial crisis.
Helyénvaló, hogy megpróbálunk tanulni a globális pénzügyi válsághoz vezető hibákból.
EnglishAlthough she was a striking woman, something about her was not quite right.
Bár szép nő volt, mégis volt benne valami, ami nem stimmelt.
EnglishNo, sir, Gutman replied, you're quite right in dealing with me.
Nem, uram vágott közbe Gutman , nagyon helyesen teszi, ha velem tárgyal.
EnglishIt seems to me quite right that you cannot vote on behalf of another person.
Teljesen jogos, hogy nem lehet másvalaki nevében szavazni.
EnglishNo, you didn't, but it's quite all right to say it now, said Rowan.
- Nem, nem mondtad, de így is jó, hogy most mondod - felelte Rowan.