EN rack
volume_up
{noun}

1. general

rack (also: bane, corruption, decadence, decay)
rack (also: beam, bin, bracket, case)
volume_up
tartó {noun}
He shook his head and glared at the bottle on the center rack, flood of light, color, labels.
Megrázta a fejét, és mereven nézte a tartó közepén levő palackot, a folyékony fényt, a színt, a címkét.
rack (also: carriage, horse, leg, mount)
It was to the heavy rack beside the single blue-draped window that Sparhawk's eyes went first, however.
Sparhawk tekintetét legelőször azonban az egyszerű, kék függönnyel takart ablak melletti állvány vonta magára.
(Laughter) Here, "A mouse has climbed into the blower behind the regulator rack, set blower to vibrating.
(Nevetés) Itt pedig: "Egy egér bemászott a ventillátorba a szabályozó állvány mögött, és rezgésre állította a ventillátort.
rack (also: chase, frame, mount, setting)
volume_up
keret {noun}
volume_up
fogas {noun}
She stopped before the mirrored hat rack in the alcove.
Megállt a beugróban a tükrös fogas előtt.
rack (also: coat stand, peg)
rack (also: luggage rack)
rack
rack
rack
rack
rack
rack
A rack stood in the centre of the blood-stained floor, and cruel hooks jutted from the walls.
A véráztatta kőpadló közepén egy kínpad állt, a falakról pedig gonosz kinézetű kampók lógtak.
At first nothing seemed to happen, but then Sparhawk saw a faint movement near the brutal rack.
Eleinte mintha semmi nem történt volna, de aztán Sparhawk valami mozgást vett észre a kínpad mellett.
It was the rack and the fire, and my brain thirsted as my heart thirsted, and my heart grew bigger and bigger, and louder and louder, and still I wouldn't give in.
Kínpad volt és máglya, az agyam szomjazott és a szívem is szomjazott, és a szívem dagadt és dagadt és ütött és dörömbölt, de én még mindig nem akartam engedni.
rack (also: sake)
rack
volume_up
saroglya {noun} [oldfsh.]
rack

2. military

rack (also: corporal)

Context sentences for "rack" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe took a sheet of paper from the rack in front of him and handed it to Hardcastle.
Egy szállodai levélpapírt emelt fel az asztalról és átnyújtotta Hardcastle-nek.
EnglishKurtz slid out behind him and Freddy heard him rack the slide of his personal.
Kurtz mögéje siklott, és Freddy hallotta, amint felhúzza oldalfegyverének závárját.
EnglishOtto shrugged and reached under the bar and took a tall beer glass from a rack.
A férfi megvonta a vállát, benyúlt a bárpult alá, és elővett egy hosszú söröspoharat.
EnglishShe hung her umbrella on a rack behind the door and laid her briefcase on the floor.
Esernyőjét az ajtó melletti fogasra akasztotta, aktatáskáját meg letette a földre.
EnglishHe closed the book and returned it carefully to the magazine rack beside the chair.
Mark becsukta a telefonkönyvet, és óvatosan visszatette a szék melletti újságtartóba.
EnglishShe went to the rack where the carving knives hung from their magnetized strips.
Wendy odament a mágneses tartóhoz, amelyről a hússzeletelő kések lógtak.
EnglishHe can see it on the candy-rack, a bright yellow mark something like a handprint.
- Látja a cukorkás gondolán a jelet, rikító sárga, mint egy ujjlenyomat.
EnglishMr Rack's report considers important concepts in many different areas.
Rack úr jelentése fontos elképzelésekkel foglalkozik számos különböző területen.
EnglishHe stepped into his shorts again, then sat on his rack to slip into his socks.
Visszabújt a sortjába, azután leült a priccsre, és felhúzta a zokniját.
EnglishThe last speaker, Mr Rack, said that a new culture has to be developed.
Az utolsó felszólaló, Rack úr, mondta, hogy ki kell alakítani egy új kultúrát.
EnglishMercy placed the hot baking sheet full of finished cookies on a second wire rack.
Mercy kivette a második tepsit; ezt is egy alumíniumrácsra helyezte.
EnglishSecondly, I would like to respond to what Mr Reinhard Rack said about the burden of the past.
Másodszor, szeretnék reagálni arra, amit Reinhard Rack mondott a múlt terheiről.
EnglishDiscouraging unmeritorious claims, as referred to by Mr Rack: yes.
Méltánytalan keresetek benyújtásától való elriasztás, amire Rack úr utalt: igen.
English. - (SL) Thank you, Mr Rack, for this additional question.
hivatalban lévő elnök. - (SL) Köszönöm, Rack úr, kiegészítő kérdését.
EnglishIt was at that moment that I knocked down the rack that held my pieces.
Ebben a pillanatban felborítottam a kis állványt, amelyen a köveim álltak.
EnglishHe walked over to a magazine rack in the front window and got a good look at the men.
Odament egy újságoshoz és a kirakatban jól megnézte a három McDeere-t.
EnglishThe Marine I can't take ain't been born yet,' Robby said, as he pulled his helmet off the rack.
- Akkor menjünk, és adjunk nekik - nyúlt pikk ásszal díszített sisakjáért Robby.
EnglishI will, therefore, take supplementary questions from Mr Allister and Mr Rack.
Ezért tehát Allister úr és Rack úr kiegészítő kérdéseit fogadom el.
EnglishHe hauled a shell up from the rack, pushed it into the breech, and closed the mechanism.
Levett egy lövedéket az állványról, belökte a csőbe, és rácsattintotta a zárszerkezetet.
EnglishI have seen it come, loosening itself from the bomb rack, and falling with that strange curve.
Láttam, hogyan jön, hogy oldja ki magát a bombakamrából, s hullik alá furcsa ívben.