EN

rain {noun}

volume_up
In my own country, if there is a shower of rain, the price of cattle drops automatically.
Hazámban egy-egy zápor hatására automatikusan csökkennek a szarvasmarhaárak.
Her sobbing is steady, like the kind of rain Garp knows can last all day.
Pityergése sűrű zokogássá változott, mint amikor a zápor rázendít.
The rain had begun to slacken and the mist was beginning to clear.
A zápor enyhült, a pára szakadozni kezdett.
rain (also: flux, stream, torrent)
♫ Just a little rain, just a little rain, just a little rain
♫ Csak egy kis eső, csak egy kis eső, csak egy kis eső
there's going to be rain, a lot of rain, when the Earth cools off.
De ha elég sokáig várnak... akkor esni fog az eső, rengeteg eső, mikor lehűl a Föld.
The house is open to the spring rain, and the spring rain here is like a dream.
A ház kitárja magát a tavaszi esőnek, és a tavaszi eső itt olyan, akár egy álom.

Context sentences for "rain" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEven when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
Még ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
EnglishThe house is open to the spring rain, and the spring rain here is like a dream.
A ház kitárja magát a tavaszi esőnek, és a tavaszi eső itt olyan, akár egy álom.
EnglishSuddenly a rain of objects fell from the gap, tumbling into the darkness below.
Hirtelen mindenféle kezdett záporozni a nyílásból, és lebukfencezett a mélységbe.
EnglishThat channel only a dry stream bed now, but during a heavy rain it over flowed.
A meder most csak száraz folyóágy volt, de nagy eső idején kilépett belőle a víz.
EnglishIn its light, through the rain-dashed windy air, the two looked at each other.
A fényénél, az eső sújtotta, szél verte légben, egymásra nézett a fiú és a férfi.
EnglishSomeone said at MacAran's elbow, How can the woods catch fire after all this rain?
Hogy foghatnak tüzet a fák ennyi eső után? szólalt meg valaki MacAran könyökénél.
EnglishShe wiped the rain from her face and, ignoring Hull, moved past onto the path.
Kitörölte az arcából az esővizet, és Hullra ügyet sem vetve elindult az ösvényen.
EnglishBut as I stared at the rain, there came over me the strongest sense of peace.
És ahogy bámultam ott az esőt, egyszer csak megszállt valami hihetetlen nyugalom.
EnglishThe day was clear and bright; the rain clouds had moved east into the Sarandanon.
Ragyogóan derűs idő volt, az esőfelhők elvonultak kelet felé a Sarandanon irányába.
EnglishAnd Perry's policy solution was to ask the people of Texas to pray for rain.
És Perry megoldása az volt, hogy megkérje Texas lakóit, hogy esőért imádkozzanak.
EnglishThe picture window was intact, and rain had not ruined the desk or the rug.
Az ablakok érintetlenek, és az eső nem tette tönkre az asztalt vagy a szőnyeget.
Englisheyes were full of the rain, and some drops of it fell down his cheeks, like tears.
Bogár szeme megtelt esővel, pár csepp még az arcára is hullt, mint a könnyek.
EnglishDurin and Dayel moved in closer and continued to rain arrows on the massive target.
Durin és Dayel közelebb jött, és tovább záporozta a nyilakat roppant célpontjukra.
EnglishThe fiery anger in Bobby was not quenched by the rain; grew hotter than ever.
A Bobbyban dúló haragot nem oltotta ki az eső, sőt ha lehet, még csak fokozta.
EnglishSquinting as the rain battered their faces, they headed toward the restaurant.
Az arcukba csapó eső miatt lehajtották a fejüket, úgy törtek előre, az étterem felé.
EnglishA gray morning rain was beginning to fall, and she shone through it like a dolphin.
Szürke, hajnali eső esett, és az egyszarvú úgy ragyogott át rajta, mint egy delfin.
EnglishThere was only the rusty avenue of the works, leading her eyes away into rain.
Csak az óramű rozsdás sugárútja volt, amely magával ragadta tekintetét, ki az esőbe.
EnglishRain hit the windows with a noise like the crackling of the logs on the fire.
Ahogy az eső verte az ablakot, olyan hangot adott, mint a tűzben pattogó fahasábok.
EnglishThese two days of Austrian rain would have turned his meager cropland into an oasis.
Ez a két esős ausztriai nap oázissá varázsolná az ottani sovány termőföldeket.
EnglishSo it went until afternoon, when black walls of rain swept in from the sea.
Így ment ez egészen délutánig, amikor fekete esőfelhők érkeztek a tenger felől.

Synonyms (English) for "rain":

rain