"rallying cry" translation into Hungarian

EN

"rallying cry" in Hungarian

See the example sentences for the use of "rallying cry" in context.

Context sentences for "rallying cry" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Sioux refused the money with the rallying cry, "The Black Hills are not for sale."
A sziúk visszautasították a pénzt, felvonulásokon ordították, hogy "A Fekete Hegyek nem eladók."
EnglishFrom behind the broken phalanx, a rallying cry went up.
A megtört falanx mögött csatakiáltás harsogott.
EnglishIt would become the rallying cry for a new nation.
Most egy új nemzetet egyesítő kiáltás lesz.
EnglishWe ordered the closure of the detention centre at Guantánamo Bay, which had become a symbol of injustice and a rallying cry for terrorists.
Elrendeltük a guantánamói fogolytábor bezárását, amely a jogtalanság szimbólumává és a terroristák hívószavává vált.
EnglishBut Cuba libre is not only the name of a cocktail: it is the rallying cry of democracy that so many people in this Parliament carry in their hearts.
De a Cuba libre kifejezés nem csupán egy koktélra utal: ez a demokrácia jelszava, amelyet itt a Parlamentben is oly sokan a szívükben hordoznak.
EnglishAt the same time, anti-Romani sentiment is becoming an increasingly open rallying cry for extremist views in Europe, one to which we must call a halt.
Ugyanakkor napról-napra nyíltabb, szélsőséges nézetek egyik hívószava lesz Európában egyre erősebben a cigánygyűlölet, amelynek megálljt kell parancsolnunk.

Other dictionary words

English
  • rallying cry

Translations into more languages in the bab.la Finnish-English dictionary.