"ramble" translation into Hungarian

EN

"ramble" in Hungarian

EN

ramble {noun}

volume_up
ramble (also: jaunt, outing, saunter, stroll)
More than once did Elizabeth, in her ramble within the park, unexpectedly meet Mr.
Nemegyszer történt, hogy a parkban való kószálás közben Elizabeth váratlanul találkozott Darcyval.
She then ran gaily off, rejoicing as she rambled about, in the hope of being at home again in a day or two.
Vidáman futott el, s kószálás közben örömmel gondolt arra, hogy egy-két nap múlva megint otthon lesz.

Synonyms (English) for "ramble":

ramble

Context sentences for "ramble" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI had Bianca when I wanted to ramble on about the work of Bellini or my beloved Botticelli.
Itt volt Bianca, ha Belliniről vagy imádott Botticellimről akartam áradozni.
EnglishHad she let him ramble on without absorbing all the desperate advice he gave her?
Hagyta, hogy elkalandozzanak, és meg sem hallgatta a kétségbeesett tanácsot, melyet adott neki?
EnglishHe let him ramble long enough for Croft to do his number.
Hagyta, hogy a férfi eleget fecsegjen ahhoz, hogy Croft elvégezhesse a munkáját.
EnglishIT TAKES THREE DAYS to ramble my way to Spartan-burg, South Carolina.
Három napig tart, amíg eljutok a dél-karolinai Spartanburgbe.
EnglishHe talked about his family for a while, and started to ramble.
Aztán egy darabig a családjáról beszélt, majd csapongani kezdett.
EnglishI am afraid I interrupt your solitary ramble, my dear sister? said he, as he joined her.
- Attól tartok, kedves sógornőm, hogy megzavartam magányos sétáját - mondta Wickham, miközben melléje szegődött.
EnglishAnd sometimes Jisbella would tire of teaching, and then they would ramble on, sharing dreams in the dark.
Volt, hogy Jisbella fáradt bele a tanításba, olyankor elkalandoztak, és álmaikról fecsegtek a sötétben.
EnglishIf he should happen to grow much excited, and begin to talk a good deal and even to ramble in his talk, do not be alarmed.
Ha megint erős izgalomba jönne, ha sokat beszélne, még ha egy kicsit félrebeszél is, ne aggasszon.
EnglishWhat do you say to a ramble through London?
Nem sétálnánk egy kicsit London szívében?
EnglishIt's not getting better, Bee, I heard Mandy say back, but some change was coming over the man, and it was making him ramble.
Nem javul, Bogi hallottam Mandyt, pedig valami változás nagyon is dolgozott Bogáron, már összevissza hadovált tőle.
EnglishI often thought, to myself of course, that if Brother Akers didn't bark and ramble so long, we wouldn't be nearly as hungry.
Anyám és a nagyi boszorkányos gyorsasággal dolgoztak, de még így is legalább egy órába tellett, amíg mindennel elkészültek.
EnglishDo not think I ramble on.
Ne hidd, hogy elkalandozom a tárgytól.
EnglishDuring this ramble, she was more than ever convinced that the warm style and the coziness of the house distracted most visitors from clearly perceiving its true immensity.
Útközben arra gondolt, hogy a ház melegsége és kényelme miatt észre sem veszi az ember, milyen hatalmas is a ház valójában.
EnglishPanamon continued to ramble on in barely concealed fury, threatening to dispose of Orl Fane when they caught up with him in a number of extremely unpleasant ways.
Panamon alig leplezett dühvel fecsegett tovább, részletezve a rendkívül kellemetlen módszereket, amelyeket majd kipróbál Orl Fanén, ha elkapja.
EnglishFinally, below the Delacorte Theater, Belvedere Lake, and Belvedere Castle, they chose one of the many small trails that led through the trees in the section of the park known as The Ramble.
A Delacorte Színházon, a Belvedere tavon és a Belvedere kastélyon túl egy kisebb, a fák között a Ramble-be vezető ösvényre kanyarodtak.
EnglishBreathing his silent gratitude; Flick adjusted his armload of food while his new companion continued to ramble on merrily about nothing, the heavy trays balanced precariously in the stubby arms.
Néma hálával felsóhajtott, megigazította rakományát, miközben új társa boldogan fecsegett semmiségekről, és a nehéz tálcák veszedelmesen inogtak vastag karjain.