EN

to range [ranged|ranged] {verb}

volume_up
They range from terrorising people in Munich through to death penalties in Ürümqi.
A módszerek skálája a müncheni emberek megfélemlítésétől egészen az urumcsi halálbüntetésekig terjed.
The whole network ranges through two thousand towns and villages of France.
A hálózat Franciaország kétezer városára és községére terjed ki.
This ranges from smart meters on the one hand to actual production by individual households.
E lehetőségek sora az intelligens mérőóráktól az egyes háztartások tényleges energiatermeléséig terjed.
As a concept, the Eurobond is a broad church that covers a wide range of possible applications.
Elméletileg az eurókötvény egy átfogó rendszer, amely számos lehetséges alkalmazásra kiterjed.
Each country produces its leaders and experts, its technicians, bankers, sportsmen and women and all the rest of the range of skills that are enhanced by training.
Minden egyes ország kitermeli a vezetőit és szakértőit, technikusait, bankárait, sportolóit és mindazon egyéb képességek képviselőit, amelyekre a képzés kiterjed.
to range

Context sentences for "to range" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo select a range of cells in your sheet, click the Set Reference button (...).
A munkalap egy cellatartományát a Hivatkozás beállítása gombbal választhatja ki.
EnglishWenshan re ports surface contact, bearing three-four-zero, range eighteen miles.
A Vensan radarkapcsolatot észlel három-négy-nulla irányban, tizennyolc mérföldre.
EnglishNow, obviously, antiangiogenic therapy could be used for a wide range of cancers.
Nyilvánvalóan antiangiogén terápiával sokféle daganatos megbetegedés kezelhető.
EnglishEnter the title that you want to display when the cell or cell range is selected.
Adja meg a címet, amely egy cella vagy cellatartomány kijelölésekor megjelenik.
EnglishIt was somewhat beyond the scope of the range of accidents in which Yuri believed.
Épp csak túl vannak a véletleneknek azon a körén, amelyekben Yuri még hinni tud.
EnglishThere is an ever increasing range of Union communication policies in this area.
Mind szélesebb körben érvényesül e területen az Unió kommunikációs politikája.
EnglishHis mouth pealed forth deafening screams that were beyond human auditory range.
Fülsiketítő sikolyok törtek fel a torkán, messze túl az emberi hallás határán.
EnglishMuch remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
Még mindig sok a tennivaló, és problémáinknak nagyon szerteágazóak a gyökerei.
EnglishBoth men shouldered their MP-10s, though the range was a little too far as yet.
Mindketten vállukhoz emelték MP-10-esüket, bár a lőtávolság még túl nagy volt.
English'Kurik,' Sparhawk said to his squire, 'what's the effective range of a crossbow?'
Kurik, mekkora a hatótávolsága egy számszeríjnak? kérdezte Sparhawk a fegyvernökét.
EnglishIf this box is checked, the destination range remains linked to the source range.
A négyzet bejelölése esetén a céltartomány kapcsolatban marad a forrástartománnyal.
EnglishUses the entries in the top row of the selection as labels for the data range.
Az adattartomány címkéjenként a kiválasztás legfelső sorának bejegyzését adja meg.
EnglishThe value range must be between 0 and 3999, the modes can be integers from 0 to 4.
Az értéknek 0 és 3999 között kell lennie, a mód egy 0 és 4 közötti egész szám.
EnglishSpecifies the current data range denoted by the position of the cell cursor.
Megadja az aktuális adattartományt, amelyet a cellakurzor pozíciója határoz meg.
EnglishBut the detector winked a red light, indicating that there were none within range.
De a detektoron piros fény villant fel, jelezve, hogy ilyen nincs a környéken.
EnglishWest of the range the rainfall in the Mootseki is about twenty inches a year.
A hegylánctól nyugatra, a Mootsekiben, évente átlagosan 20 hüvelyknyi eső esik.
EnglishI mentioned and listed a range of measures that the Council has already adopted.
Említettem és felsoroltam egy sor intézkedést, amit a Tanács már elfogadott.
EnglishSeth told me it was safe to take it off as soon as he was out of radio range.
- Széth azt mondta, biztonságosan levehető, mihelyt kikerül a rádió hatósugarából.
EnglishWe are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
Számos témakörrel foglalkozunk, és meg kell találnunk az egyensúlyt közöttük.
EnglishIf it moves out of range of the Freya, your Navy chaps can start squirting.
Ha az olaj kikerül a Freya körzetébőől, a tengerészeid elkezdhetik a locsolását.