"rarity" translation into Hungarian

EN

"rarity" in Hungarian

EN rarity
volume_up
{noun}

A nondrinking Russian is a rarity in a country where drinking is almost a sign of manhood.
Abban az országban, ahol az ivás szinte a férfiasság jele, ritkaság egy nem ivó orosz.
There is an answer to this question: a 70% turnout at an election is, truly, a rarity in Europe, and it is a real rarity in our countries, too.
Van válasz a kérdésre: a 70%-os részvételi arány egy választáson valódi ritkaság Európában, és valódi ritkaság országainkban is.

Context sentences for "rarity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe was a rarity in this profession, but his level head had made him lots of money.
Ezzel ritkaságnak számított a szakmájában, de józanul gondolkodó fejével sok pénzt szedett össze.
EnglishSirens and racing police cruisers were a rarity in The Rock.
Szirénázó és száguldó rendőrautók ritkaságnak számítottak Castle Rock járásban.
EnglishIn fact, Thomas Ross appears to have been something of a rarity: a socially conscious young man.
Ami biztos: ritkaságszámba megy a hozzá hasonló, társadalmilag tudatos gondolkodású fiatalember.
EnglishBut where do we find a man obsessed with such a rarity?
De hol találunk olyan embert, aki az efféle ritkaságok megszállottja?
EnglishThe rarity of these diseases creates challenges both from a scientific and an economic viewpoint.
E betegségek ritka előfordulásuk okán mind tudományos, mind gazdasági szempontból kihívást jelentenek.
EnglishNatural disasters are no longer a rarity in Europe.
A természeti katasztrófák már nem számítanak ritkaságnak Európában.
EnglishOnly a few other patrons shared the common room and all of them were human, a rarity for most establishments in Starmantle.
Csupán néhány törzsvendég tartózkodott a helyiségben, különös módon mind emberek.
EnglishThe dog was on his leash, which was a rarity around the barracks.
A kutyán póráz volt, ami ritkán fordult elő nálunk.
EnglishHe only grants interviews with exceptional rarity and purports to loathe the foreign press.
Komarov azonban csak egészen ritkán ad interjút, és minden jel arra enged következtetni, hogy utálja a külföldi sajtót.
EnglishBut then those cases don't have rarity value.
De hát az olyan esetnek nincs is ritkasági becse.
EnglishHowever, he appeared to have been born of a union between a halfling and an elf, and that was an unheard of rarity.
Csakhogy úgy látszott, a gyermek egy félszerzet és egy elf frigyéből született, ez pedig soha sem látott ritkaságnak számított.
EnglishEffective acts of terrorism will continue to be obscene precisely because of their rarity, until they stop altogether.
A sikeres terrorcselekmények ugyanolyan vérlázítóan ocsmányak maradnak, éppen a ritkaságuk miatt, majd egy idő után megszűnnek.
EnglishThe rarity of such an event makes it necessary to analyse the causes and find solutions that prevent it from reoccurring.
Az ilyen események ritkasága szükségessé teszi az okok elemzését és a helyzet megismétlődését megelőző megoldások megtalálását.
EnglishYoure a rarity, Gordon.
Ön valódi ritkaságnak számít, Gordon.
EnglishI'm something of a rarity.
EnglishTawney had devoted a few years of his life to cracking into the Irish terrorist groups, and he'd had a few minor successes, magnified at the time by their rarity.
A németek is erre a következtetésre jutottak, és az előzetes jelentés azt javasolta, hogy fizetett informátorok segítségével kezdjenek további nyomozásba.
EnglishBunker was a rarity in the Fowler administration, as close to a hawk as anyone here, a knowledgeable player in the defense area whose lectures to men in uniform were listened to.
A konfliktus után, több mint száz éles bevetéssel a háta mögött, saját céget alapított, amelyet két évtized alatt egy egész Dél-Kaliforniát behálózó nagyvállalattá fejlesztett.