"rashly" translation into Hungarian

EN

"rashly" in Hungarian

EN rashly
volume_up
{adverb}

rashly (also: apace, fast, hard, headlong)
I am the grandson of a German and feel deep affection for that country, but the German authorities have clearly acted hastily and rashly in this particular case.
Egyik nagyszülőm német, és nagyon szeretem ezt az országot, ám el kell ismernem, hogy a német hatóságok egyértelműen elhamarkodottan, meggondolatlanul cselekedtek ebben az esetben.
So let us have no 'Spompanadln' as we say in Austrian, in other words, let us not rashly pick up on something simply because it might be popular with the people.
Hagyjuk el tehát a "Spompanadln”-t, ahogy Ausztriában mondjuk, vagyis ne tegyünk magunkévá elhamarkodottan egy álláspontot csak azért, mert az a polgárok körében népszerű lehet.
I am the grandson of a German and feel deep affection for that country, but the German authorities have clearly acted hastily and rashly in this particular case.
Egyik nagyszülőm német, és nagyon szeretem ezt az országot, ám el kell ismernem, hogy a német hatóságok egyértelműen elhamarkodottan, meggondolatlanul cselekedtek ebben az esetben.

Synonyms (English) for "rashly":

rashly
English
rash

Context sentences for "rashly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA knight keeps his promises, however rashly made.
Egy lovag megtartja szavát, még ha mégoly sietve adta is.
EnglishFor as much therefore as these things cannot be contradicted, you ought to be quiet and to do nothing rashly.
Minthogy ez iránt senkinek sincs kétsége, le kell csillapodnotok, és nem szabad semmit sem elhamarkodnotok.
EnglishThen Merrick leant down to kiss me and I pulled her very close, responding a little more rashly perhaps than she had expected.
Aztán Merrick lehajolt, hogy megcsókoljon, én pedig magamhoz rántottam, kissé talán hevesebben mint várta.
EnglishThey use the environment as a reservoir, which they plunder rashly for raw materials and exploit without control for the sake of profit.
A környezetet kiszipolyozzák, a nyersanyagokkal ellenőrizetlen rablógazdálkodást folytatnak a haszon érdekében.
EnglishNo one is calling for the removal of crosses from churches, squares or flags, as one fellow Member rashly said.
Senki nem kéri azt, hogy vegyük le a kereszteket a templomokról, a terekről vagy a zászlókról, ahogyan azt az egyik képviselőtársunk mondta.
EnglishHad I known that the strength of Isengard was grown so great, maybe I should not so rashly have ridden forth to meet it, for all the arts of Gandalf.
Ha tudtam volna, hogy Vasudvard ereje ennyire megnőtt, talán nem lovagoltam volna elébe ilyen elsietett módon, hiába Gandalf ügyeskedése.
EnglishHe felt the other's eyes probe him for a moment, felt their weight settle somewhere deep within, and he wondered if he had spoken too rashly.
A másik kutató tekintete egy pillanatig megállapodott rajta, érezte pillantásának súlyát valahol mélyen, és azon töprengett, nem volt-e túlságosan nyers.
EnglishIn my view, Europe needs nuclear energy, and a pragmatic approach must be adopted to the issue rather than us rashly deciding to shut down power stations.
Európának véleményem szerint szüksége van az atomenergiára, és inkább pragmatikusan kell szemlélnünk a kérdést, semmint hogy sietve az atomerőművek bezárásáról döntsünk.