EN

rating {noun}

volume_up
Our maxim must be that either external ratings or alternative criteria such as price stability should act as the basis of evaluation.
Alapelvünknek a következőnek kell lennie: vagy a külső minősítések, vagy alternatív kritériumok, például árstabilitás, szolgáljanak az értékelés alapjául.
Consequently, we must considerably reduce the importance that is placed on the assessments made by these rating agencies as compared with other assessments in the market.
Következésképpen lényegesen csökkentenünk kell az e hitelminősítő intézetek által elvégzett értékelés jelentőségét a piacon elvégzett egyéb értékelésekhez képest.
One good thing is that there is to be only one rating category.
Pozitívum, hogy csak egyetlen minősítési kategória létezhet.
I need the B rating to attract more tourists, and I can'tin my heartthrow out the Circus Szolnok.
A B osztály azért kellene, hogy több turista térjen be hozzánk, viszont az áldott jó szívem nem engedi, hogy a Szolnoki Cirkuszt az utcára tegyem.
CRA ratings fulfil several useful purposes.
A hitelminősítő intézetek által végzett besorolás számos hasznos célt szolgál.
But I've got bosses who only give a damn about Nielsen ratings.
De van nagyfőnököm, és az a nézettségi besorolás.
Therefore, the abolition of the IMC rating is a serious threat to the safety and future of private flying.
Ezért az IMC besorolás eltörlése súlyos fenyegetést jelent a biztonságra, valamint a magánrepülés jövőjére nézve.
Secondly, the regime for the rating agencies could profit from the rules that have been established for the auditors.
Másrészt a minősítő intézetekre vonatkozó szabályozás előnyt kovácsolhat a könyvvizsgálókra vonatkozó szabályokból is.
. - I am completely in favour of more stringent rules regarding financial activities and credit rating agencies.
. - Teljesen a pénzügyi tevékenységekre és a hitelminősítő intézetekre vonatkozó szigorúbb szabályozás mellett állok.
. - We are completely in favour of more stringent rules regarding financial activities and credit rating agencies.
. - Teljes mértékben a pénzügyi tevékenységekre és a hitelminősítő intézetekre vonatkozó szigorúbb szabályozás mellett vagyunk.

Context sentences for "rating" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe should establish a European rating agency on the basis of a foundation model.
Egy alapítványi mintán nyugvó európai hitelminősítő intézetet kellene létrehoznunk.
EnglishI welcome this resolution on the future perspectives of credit rating agencies.
Üdvözlöm a hitelminősítő intézetek jövőbeni kilátásairól szóló állásfoglalást.
EnglishShortly before it collapsed, Lehman Brothers received quite a positive rating.
Összeomlása előtt nem sokkal a Lehman Brothers igencsak pozitív minősítést kapott.
EnglishEarlier, the issues of the rating agencies and the stress tests were raised.
Önök felvetették a hitelminősítő intézetek és a stressztesztek problémakörét.
EnglishFinally, we should, of course, consider whether there is a need for a second rating.
Végül pedig, természetesen azt is át kell gondolnunk, szükséges-e második minősítés.
English(EL) Mr President, the credit rating agencies lost their credibility a long time ago.
(EL) Elnök úr! A hitelminősítő intézetek régen elveszítették hitelességüket.
EnglishThis is something which rating agencies, or even IMF delegations, do as a matter of fact.
Valójában a hitelminősítő intézetek, sőt, még az IMF küldöttségei is ezt teszik.
EnglishCredit rating agencies are supposed to provide information about the quality of credit.
A hitelminősítő intézetek elvileg a hitel minőségéről szolgáltatnak információkat.
English. - I support this report on the future of credit rating agencies (CRAs).
írásban. - Támogatom a hitelminősítő intézetek jövőjéről szóló jelentést.
EnglishFor this reason, we must pay particular attention to the PEGI system for rating games.
Emiatt kell különös figyelmet szentelnünk a PEGI-rendszer játékbesorolására.
EnglishIn addition, we still have a great deal to do in the area of credit rating agencies.
Továbbá még mindig sok tennivalónk akad a hitelminősítőkkel kapcsolatban.
EnglishIt would be a good thing if credit rating agencies were to be more accountable in future.
Jó volna, ha a hitelminősítő intézetek jobban elszámoltathatók lennének a jövőben.
EnglishThe credit rating agencies do not work hard in getting the information and analysing it.
A hitelminősítő intézetek nem tesznek sokat az információgyűjtés és -elemzés terén.
English%1 (experience %2, rating %3) wants to play an unlimited match with you.
%1 (tapasztalat: %2, játékerő: %3) nem korlátozott játszmát szeretne Önnel játszani.
EnglishI voted in favour of this resolution on credit rating agencies: future perspectives.
"A hitelminősítő intézetekről: jövőbeli kitátások” című állásfoglalás mellett szavaztam.
EnglishThese instruments will put the European people at the mercy of rating agencies.
Ezek az eszközök ki fogják szolgáltatni az európai lakosságot a hitelminősítő intézeteknek.
EnglishI want my airline transport rating:' You're gonna have to forge your own licenses, he said.
- Ja, fiacskám, a te szakszódat neked magadnak kell összehoznod - mondta a tag.
EnglishCredit-rating agencies are referred to in this particular in the Rasmussen report.
A hitelminősítő ügynökségekre ebben az értelemben történik utalás a Rasmussen-jelentésben.
EnglishMost credit rating agencies employ children who can barely read a balance sheet.
A legtöbb hitelminősítő intézet olyan kölyköket alkalmaz, akik alig tudnak mérleget olvasni.
EnglishHow do we deal with rating agencies, and how do we deal with hedge funds?
Hogyan foglalkozunk a hitelminősítő szervezetekkel és a fedezeti alapokkal?

Synonyms (English) for "rating":

rating