"raw" translation into Hungarian

EN

"raw" in Hungarian

volume_up
raw {adj.}

EN raw
volume_up
{adjective}

raw (also: austere, bitter, bleak, grim)
volume_up
zord {adj.}
raw (also: brusque, coarse, crude, ecru)
volume_up
nyers {adj.}
Tariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar (vote)
Vámkontingensek a nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára (szavazás)
Now, all people share the same raw, adaptive imperatives.
Mindannyian ugyanazokkal a nyers, alkalmazkodó szükségletekkel bírunk.
Kurald Emurlahn flowed raw and brutal in that silent, ever-vigilant sentinel.
A néma, mindig figyelmes őrben örvénylett a Kurald Emurlahn nyers ereje.
raw (also: damp, dank, humid, moist)
The raw winter wind bent the yellow grass at the sides of the road.
A nyirkos téli szél a földhöz lapította az út melletti sárgás fűcsomókat.
Hideg, nyirkos idő volt.
raw (also: green)

Context sentences for "raw" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNobody knows where the raw materials come from and how they have been obtained.
Senki sem tudja, honnan származnak a nyersanyagok, és hogyan tettek azokra szert.
EnglishWITCH WORLD 177 There was a faint jeer in that, enough to flick one on the raw.
Halvány jókedv áradt a hangjából, elegendő ahhoz, hogy valaki bekapja a horgot.
EnglishI want to see if I can sleep in the raw earth itself, she said over her shoulder.
Látni akarom, meg tudok-e hálni a puszta földben felelte, vissza sem fordulva.
EnglishThere is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Szoros kapcsolat van a termék minősége és a nyersanyagok származási helye között.
EnglishShe's had a raw deal, and it will be fun for us to have something young growing up.
Elég rossz sora volt, mi meg élveznénk, hogy van egy kicsi, akit fölnevelhetünk.
EnglishI took things out of the raw earth that would make different colors for them.
Dolgokat emeltem ki a rögből, amelyek más színekkel fogják megajándékozni őket.
EnglishAn Orc stooped over him, and flung him some bread and a strip of raw dried flesh.
Föléje hajolt egy ork, egy darab kenyeret s egy szelet szárított húst hajított neki.
EnglishThere are different capabilities for obtaining and purchasing this raw material.
Különböző adottságokkal rendelkeznek e nyersanyag kinyerését és beszerzését illetően.
EnglishLittle things are more intense outside the crowded city, more raw, more engaging.
A kis dolgok sokkal jelentősebbnek tűnnek a városon kívül, nyersebbnek, dühítőbbnek.
English( H ) USED ARTICLES COLLECTED THERE FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RAW MATERIALS ;
h) kizárólag nyersanyagok szolgáló, az adott országban összegyűjtött használt cikkek;
EnglishCommissioner, we call for the list of raw materials to be updated regularly.
Biztos úr, szeretnénk kérni, hogy rendszeresen frissítsék a nyersanyagok listáját.
English(3) The refund on raw sugar must be fixed in respect of the standard quality.
(3) A nyerscukorra vonatkozó visszatérítést a szabványminőségre kell megállapítani.
EnglishSomething raw and tender in the way Armand looked, all the composure stripped away.
Valami érzékeny gyengédség van a pillantásában, lehámlott róla a hűvös tartózkodás.
EnglishHe felt a bit blurry from his raw interface with the sprawling, dizzying Mesh.
- Hari egy kicsit még szédült a Hálózatban átéltek után, de az idő sürgette.
EnglishThis affects the overall market situation, and the availability of raw materials.
Ez kihat a teljes piaci helyzetre és a nyersanyagok elérhetőségre egyaránt.
EnglishSome inventions arose straightforwardly from a handling of natural raw materials.
Egyes találmányok egyszerűen a természetes nyersanyagok használata során alakultak ki.
EnglishThis means exporting cost-effective goods and weapons in exchange for raw materials.
Ez a költséghatékony javak és fegyverek exportját jelenti, nyersanyagokért cserébe.
EnglishFirst of all there is global competition for the raw materials and commodities.
Először is, a nyersanyagokért és alapanyagokért globális verseny folyik.
EnglishKham dropped, throwing himself into the raw earth at the pit's shallow edge.
Kham lehasalt, és valósággal beásta magát a tisztás szélének puha földjébe.
EnglishWith energy and raw materials rising in price, SMEs are becoming particularly vulnerable.
Az emelkedő energia- és nyersanyagárak miatt a KKV-k különösen veszélyeztetettek.