EN reach
volume_up
{noun}

They appeared utterly beyond reach; their cooperation was sluggish and frightening to witness.
Messze túl voltak az elérhetőség határán; petyhüdt kezelhetőségüket ijesztő volt nézni.
reach (also: attainment)
reach (also: bulk, compass, content, coverage)
reach (also: distance, interval, offset, range)
The hand of the Warlock Lord still reached for him, tightening about his chest, but it grew weaker as he widened the distance between them.
A Boszorkánymester keze még mindig utánanyúlt, szorította a törpe mellkasát, de úgy gyengült az ereje, ahogy nőtt a távolság közöttük.
reach (also: head, headland, promontory, ness)
reach
reach
reach
reach

Context sentences for "reach" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI also think that they are not within our reach now that our hyperdrive is gone.
De azt hiszem, ők nem elérhetőek számunkra most, hogy eltűnt a hiperhajtóművünk.
EnglishShe quickened pace to reach the last where a second circle of gold showed light.
Meggyorsította a lépteit, úgy ment az utolsó felé, melyen szintén fény sugárzott.
EnglishThe Edur woman pressed a fingertip to her lips, then seemed to reach a decision.
Az edur nő az ajkához szorította mutatóujját, majd úgy tűnt, sikerült döntenie.
EnglishIt took her thirty seconds to reach the school gate and get out into the street.
Harminc másodpercen belül kint volt az iskola kapuján, és már az utcán szaladt.
EnglishAnd our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
És a mi haditengerészetünk még mindig felkészültebb, mint a tagállamok többségéé.
EnglishThose who reach the coast of Thailand are often treated in an inhumane manner.
Azoknak, akik elérik a thai partokat, gyakran van részük embertelen bánásmódban.
EnglishCairo, failing to reach Spade's face with his shorter arms, thumped Spade's arms.
Cairo, minthogy rövid karjával nem érte el Spade arcát, a karjait kezdte döngetni.
EnglishIf Tess Drake calls for me, make sure you get a number where I can reach her.'
Ha Tess Drake keresne, feltétlenül tudd meg tőle a számot, ahol visszahívhatom.
EnglishTo conclude, we managed to reach compromises on several points in this report.
Összefoglalva, számos kérdésben sikerült kompromisszumra jutnunk a jelentésben.
EnglishThat caused him to reach for his own as his eyes locked on the potential targets.
Ösztönösen a sajátjáért nyúlt, de nem vette le a szemét a potenciális célpontokról.
EnglishCale dodged out of reach, got behind Riven and Jak, and grabbed both by the cloaks.
Cale kitért előle, majd Riven és Jak hátába került, és megragadta a köpenyüket.
EnglishI could use the powers she'd given me to try to move it, to help it reach the head.
A hatalommal, amit tőle kaptam, arrébb mozdíthattam volna, hogy elérje a fejet!
EnglishIf the proposal had gone through, REACH would not have had a complement in the GHS.
Ha a javaslat keresztülmegy, a REACH-nek nem lett volna kiegészítése a GHS-ben.
EnglishI would have tried to reach Rowan Mayfair at Mayfair Medical in New Orleans.
Megpróbáltam volna elérni Rowan Mayfairt a New Orleans-i Mayfair Gyógyintézetben.
EnglishHe made a grab for the boy, but Talen slipped out of his reach quite easily.
Azonnal megpróbálta megfogni Talent, de a fiú könnyedén kisiklott a szorításából.
EnglishLast week it seemed we were on course to reach an agreement at first reading.
Az elmúlt héten úgy tűnt, az első olvasatot követően megállapodásra juthatunk.
EnglishI have a specific proposal - we will reach this point in the second part of the vote.
Van egy speciális indítvány - ehhez a szavazás második felében fogunk elérkezni.
EnglishIt is therefore essential to reach a rapid overall compromise on this proposal.
Ezért elengedhetetlen, hogy gyorsan általános kompromisszumra jussunk a javaslatról.
EnglishYet the captain showed not the least anxiety, and made no effort to reach land!
Pedig a kapitány nem árul el semmiféle nyugtalanságot, és nem igyekszik a part felé.
EnglishIn order to reach the stated objectives, the right partnerships must be chosen.
A megfogalmazott célok elérése érdekében a megfelelő partnerségeket kell választani.