EN

to realize [realized|realized] {verb}

volume_up
And gradually I realized that I possessed a new concept of loneliness, a new method of measuring a silence that stretched to the end of the world.
Apránként rájöttem, hogy megváltozott az elképzelésem a magányosságról, más mértékkel mérem a csendet, mely a világ végéig elér.
to realize (also: to awake)
She'll forgive my mistakes and realize I love her.
Meg fog bocsátani, és ráébred, hogy szeretem.
She realizes she's got the Walkman phones on and removes them.
Ráébred, hogy a fején van a walkman-fülhallgató, leveszi.
'Just when you think there Isn't any point to life - ' he said, 'then, all of a sudden, you realize you are being aimed right straight at something.'
- Amikor már azt hiszi az ember, semmi értelme az életnek - mondta -, hirtelen ráébred, hogy egyenesen halad egy cél felé.
She had forgotten how it was, Petra realized, the sheer joy of the power she held in her hands.
Mennyire elfelejtettem már, micsoda örömet szerez a kezemben levő erő.
to realize (also: to go)
It takes years of smoking before you realize the damage to your body.
Az ember hosszú éveken át dohányozhat, amíg rájön, mekkora kárt tett a szervezetében.
Let him realize it in his own time, by his own logic.
Majd rájön, ha eljön az ideje a saját logikája alapján.
Thats what happens when people realize their lives arent what they dreamed theyd be, Norma said.
Ez a vége, ha rájön az ember, hogy az élete nem olyan, mint amilyennek álmodta mondta Norma.
But do you realize who Clifford was, and Muldanno and Boyd Boyette?
De mondja, tisztában van maga azzal, hogy ki az a Clifford, Boyd Boyette meg Muldanno?
Do you realize how much thought and effort has gone into the Four- Year Plan?
Tisztában van azzal, hogy mennyi gondolatot és erőfeszítést öltek a Négyéves Tervbe?
'Do you realize what a beacon you were through all those black years?'
- Tisztában van vele, micsoda fénysugár volt maga a sötétség hosszú évei alatt?
You realize, said Battle pleasantly, that anything you say will be taken down in writing and may subsequently be used in a court of law in evidence.
Tudatában van annak mondta Battle nyájasan , hogy mindent, ami elhangzik, írásban rögzítünk, és a későbbiek folyamán bizonyítékként használható fel a törvényszék előtt?
She wasn't sure she could have brought the word out herself, and had she realized how much she was her mother's daughter in that regard, she could have answered her own question.
Nem volt biztos benne, hogy ő maga ki tudja mondani ezt a szót, és ha tudatában van, mennyire anyja lánya e tekintetben, akár válaszolhatott is volna saját kérdésére.

Synonyms (English) for "realization":

realization
realizable

Context sentences for "to realize" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo, I was simply blank, which I came to realize was what Fred Jones used to be.
Nem, csak egyszerűen üres, és rájöttem, hogy éppen így volt egykor Fred Jones is.
EnglishIf Aaron Lightner's been harmed, don't you realize it's the will of the Elders?
- Nem fogja fel, hogy ha Aaron Lightnert bántották, az a Vének parancsára történt?
EnglishThen after you practice for six months you realize we're nothing but hired guns.
Azután dolgozol egy fél évet, és rájössz, nem vagy más, csak egy bérbe vett fegyver.
EnglishThey probably realize we suspect something because we're here snooping around.
Azzal bizonyára tisztában vannak, hogy gyanítunk valamit, mert itt gyakorlatozunk.
EnglishBut you have to realize that I can't duplicate the resources available to the FBI.
De be kell látnia, hogy nem kettőzhetem meg az FBI rendelkezésére álló forrásokat.
EnglishPeter Lord said, But surely, in that case, Nurse Hopkins would realize that, too.
De hát erre Hopkins nővér is biztosan rájött volna vetette ellene Peter Lord.
EnglishIf you did, you might realize that it was about time for a trip to the woodshed.
Ha igen, bizonyosan belátja, hogy elérkezett az ideje a komolyabb rendreutasításnak.
EnglishKimura knew enough history to realize that it didn't always work that way, however.
Kimura eléggé ismerte a történelmet ahhoz, hogy tudja, ez nem mindig így működik.
EnglishEvolution has selected them for it, though they do not seem to realize that.
Másságukat az evolúciónak köszönhetik, de a jelek szerint erre még nem jöttek rá.
EnglishOf course, you must realize that all this time the vampire Lestat was extraordinary.
Tudnia kell, hogy Lestat vámpír különleges volt, rendkívüli az egész idő alatt.
EnglishBut, Marklin, you have to realize Stuart has been in the Talamasca all his life.
De Marklin, meg kell értened, hogy Stuart a Talamascában élte le az életét.
EnglishBut the important thing to realize is that it was part and parcel of us as a people.
De mindenekelőtt azt kell látnotok, hogy többek között ez tett bennünket néppé.
EnglishI did not realize, in fact, when I began to read, how-how peculiar they were.
Én nem jöttem rá, hogy milyen furcsák, csak amikor már belekezdtem a felolvasásba.
English'Once,' it was whispered when the speaker did not realize I could hear, 'one stayed.
Egyszer suttogta valaki, amikor nem látta, hogy én is hallom az egyik itt maradt!
EnglishDon't you realize that any one of us would give it up for one human lifetime?
Nem fogod fel, hogy mi, ahányan vagyunk, mindent odaadnánk egyetlen emberi életért?
EnglishI told myself that Bianca would realize that she could not exist without me.
Azzal biztattam magamat, hogy Bianca belátja, mennyire nem létezhet nélkülem.
EnglishDo you realize that nine of every ten white men in this country voted for me?
Tisztában vagy vele, hogy a fehér férfiak kilencven százaléka rám szavazott?
EnglishDo you realize that the first craft developed in almost every civilization is pottery?
Tudod-e, hogy szinte minden civilizációban először a fazekasmesterség alakult ki?
EnglishDo you realize how much thought and effort has gone into the Four- Year Plan?
Tisztában van azzal, hogy mennyi gondolatot és erőfeszítést öltek a Négyéves Tervbe?
EnglishIt took him many moments to realize that he alone had scared off the Tusken Raiders.
Eltartott egy ideig, mire rádöbbent, hogy ő, ő egyedül ijesztette el a taszkeneket.