"realty" translation into Hungarian

EN

"realty" in Hungarian

EN realty
volume_up
{noun}

In a celestial Palomo Grove: a small, safe town in a small, safe valley, where the sun always shone and the realty business was good.
Egy apró, biztonságos völgyben egy apró, biztonságos városkába, ahol örökké ragyog a nap, és pompásak az ingatlan-kilátások.
realty (also: real assets)

Synonyms (English) for "realty":

realty

Context sentences for "realty" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMILLIE DUPREE'S HUSBAND, Hoppy, owned a struggling realty agency in Biloxi.
Millie Dupree férjének, Hoppynak gyenge forgalmú ingatlanügynöksége volt Biloxiban.
EnglishHe, as Vice President of Development, preferred to deal with smaller realty agents.
Õ mint fejlesztési alelnök legszívesebben kisebb ingatlanügynökségekkel működik együtt.
Englishlul Realty, and why they've decided not to prosecute tin- i;isc.
Ed Kealtyt, és hogy miért döntöttek úgy, hogy ejtik az ügyet.
English'Yes,' we say, 'but the impossible is the higher thing; for the ideal type must surpass the realty.'
2. A Küpria és a Kis Iliász eseményei nem kapcsolódnak össze olyan szoros egységgé, mint az Iliász-é.
EnglishFrom what I hear, Ed Realty's in very deep shit.
Abból, amit hallottam, Ed Kealty alaposan benne van a slamasztikában.
EnglishHan- son took it and read the two brief paragraphs that announced Realty's resig- nation from his office.
Hanson átvette és elolvasta a két rövid bekezdést, amelyek tudatták, hogy Kealty lemond hivataláról.
EnglishRealty's first instinct was to proclaim to the entire world that he knew he had the confidence of his President.
Kealty első, ösztönös ötlete az volt, hogy tudatja az egész világgal: tudja, hogy élvezi az elnök bizalmát.
EnglishThe cars were dark, four-door, American sedans, each with F AND S REALTY stencilled in yellow on their sides.
A kocsik négyajtós, amerikai szedánok voltak, mindegyikük oldalán sárga színnel az F & S INGATLANÜGYNÖKSÉG felirat állt.
EnglishThe account name is Boomer Realty, Ltd.
A számla tulajdonosa a Boomer Ingatlanügynökség.
EnglishWe know about Boomer Realty, and about your little account, currently with a balance of almost seventy thousand bucks.
Tudunk a Boomer Ingatlanügynökségről meg a maga kis számlájáról, melyen ez idő szerint közel hetvenezer dollár van.
EnglishIt was remitted by a Texas bank, payable to Boomer Realty, care of Geneva Trust Bank, Nassau.
Egy texasi bank továbbította azzal, hogy kifizethető a Boomer Ingatlanügynökségnek, amelynek számláját a nassaui Geneva Befektetési Bank kezeli.
EnglishUnder other circumstances Roger Durling might have smiled, but he had Ed Realty sitting less than a hundred feet from him.
Más körülmények között Roger Durling bizonyára elmosolyodott volna, csakhogy Ed Realty alig harminc méterre ült tőle.
EnglishThe sign on the stake outside St Thomas More grade school said CLOSED, NO TRESPASSING, PROPERTY OF F AND S REALTY.
8 Brooklyn A St. Thomas More Általános Iskola kapuja fölött elhelyezett táblán a következő felirat állt: ZÁRVA, TILOS AZ ÁTJÁRÁS.
English'F and S Realty,' Tess said.
- F & S Ingatlanügynökség - mondta Tess.
EnglishFor a moment, Trevor cast a lustful eye at the account of Boomer Realty, currently with a balance of $189,000 and change.
Egy pillanatig sóváran szemezett a Boomer Ingatlanügynökség számlájával, melyen akkor több mint száznyolcvankilencezer dollár volt.
EnglishIn Edward Realty's case, the flaws were more than balanced by his commit- ment to the things that mattered.
Edward Kealty esetében ezeket a gyengeségeket a szükségesnél is nagyobb mértékben ellensúlyozta, hogy a fontos dolgokat szívvel-lélekkel csinálta.
EnglishThe obvious question was, why would the boys behind Stillwater Bay associate themselves with a mom-and-pop outfit like Dupree Realty?
Most már csak egy a kérdés: mi az ördögnek társulnának a Stillwater Bay mögött álló nagymenők éppen egy ilyen kis kócerájjal?
EnglishRealty, their Vice President.
EnglishAnd after all it was Saturday, a busy day for realtors, but Dupree Realty seldom got cranked up until late in the morning.
Igaz, hogy szombat volt, és ilyenkor megélénkül az ingatlanforgalom, de a Dupree-féle ingatlanügynökségen legföljebb dél körül pezsdült fel az élet.
EnglishThe floor, which had been bare wood when this was Western Maine Realty and Insurance, had been covered in a rich wall-towall carpet the color of burgundy wine.
A Western Maine Biztosítási és Ingatlanügynökség korában pucér padlót süppedő bordó szőnyeg borította faltól falig.