EN receiving
volume_up
{noun}

receiving (also: acquisition, purchase, reception, buy)
volume_up
vétel {noun}
- A vétel nekünk nem segít.
Steff Colucci would already be noting an improvement in her radio reception, and soon the DSS dish on the roof would be receiving again - all the scores, all the wars, and six Home Shopping stations.
Steff Colucci észlelni fogja, hogy a vétel javul, a műholdas tányérantenna a tetőn hamarosan ismét venni kezd minden gólt, minden háborút, és hat Home Shopping állomást.
receiving (also: receipt, reception, takeover)
receiving
receiving (also: reset)

Context sentences for "receiving" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the one hand, my colleagues want to stop our fishermen receiving any subsidy.
Egyrészt képviselőtársaim el akarják törölni a halászaink mindennemű támogatását.
EnglishOutside the receiving room, twenty feet beyond the foot of the long truck ramp.
Úgy tíz méterrel a hosszú rámpa mellett, az áruátvételi irodától rohant felénk.
English`My child,' I answered, in the same language, `thank you for receiving me.
Hosszú utat tettem meg, hogy lássam magát, de semmi sem tarthatott volna vissza.
EnglishBeing on the receiving end of bullets wasn't exactly what secretaries were paid for.
A titkárnők nem éppen azért kapják a fizetésüket, hogy a golyók elé álljanak.
EnglishReceiving such an invitation, only the hard-hearted and the uselessly busy can refuse.
Mindig úgy gondoltam, a kutyák valamiképpen segítenek megélni a jelen pillanatot.
EnglishHence, it is certainly positive that this region has been receiving specific attention.
Ezért feltétlenül pozitív jelenség, hogy ez a régió kiemelt figyelemben részesül.
EnglishAs news of this spreads, I am receiving requests for the Treaty every day.
Ahogy terjednek erről a hírek, naponta kapok beadványokat a Szerződés ügyében.
EnglishReceiving an assent to this, the curtains were drawn and the lamps turned on.
Mivel senkinek se volt ellenvetése, behúzta a függönyöket, és meggyújtotta a villanyt.
EnglishThere is a need for solidarity with countries receiving huge influxes of immigrants.
Szolidárisnak kell lenni azokkal az országokkal, ahová nagy számú bevándorló érkezik.
EnglishWe'll begin receiving telemetry from Guam and the Marshall Islands soon.
- Nemsokára megérkeznek a magassági adatok Guamból, és a Marshall-szigetekről.
EnglishThe When receiving focus event takes place if a control field receives the focus.
A Fókusz átvétele közben esemény akkor következik be, ha egy vezérlő mező fókuszba kerül.
EnglishWith rapidly growing dread, I studied the ceiling of the immense receiving room.
- Azt talán hallotta, hogy Porter rendőrfőnökre rálőttek tegnap éjjel, ugye? - folytattam.
EnglishI deliberately pictured the Emperor Augustus receiving us on his deathbed.
Magam elé képzeltem a haldokló Augustus Caesart, amint ágyban fekve fogad bennünket.
EnglishJack nodded and smiled to this officer, then followed him to the receiving line.
Jack biccentett, a tisztre mosolygott, aztán követte a díszsorfal elé.
EnglishFrom a lawyer's point of view, the receiving of a verdict approaches an art form.
Ügyvédi szemszögből nézve az ítélet tudomásulvétele már-már művészi teljesítményt igényel.
EnglishThey are not receiving any help with regard to petrol and have been completely forgotten.
Ők semmiféle segítséget nem kapnak a benzinhez , róluk teljesen elfeledkeztek.
EnglishMorgaine recalled Arthur receiving Excalibur at the hands of the Lady.
Morgaine felidézte, amikor Arthur megkapta Excaliburt a Tó Asszonyának kezéből.
EnglishWe must, however, also ask ourselves what kind of foodstuffs farmers are receiving.
Felmerül az a kérdés is, vajon gazdáink milyen nyersanyaggal dolgoznak.
English(SK) The EU-Russia Summit is rightly receiving a great deal of attention.
(SK) Helyénvaló, hogy az EU-Oroszország csúcstalálkozó a figyelem középpontjában áll.
EnglishShe will already have passed on your message to the re-ceiving base, wherever that may be.
- Itt kell maradnom a gép mellett, miközben ezt lebonyolítja? - kérdezte Monk.