"recognition" translation into Hungarian

EN

"recognition" in Hungarian

EN

recognition {noun}

volume_up
We have the principle of mutual recognition, but it exists chiefly on paper.
Rendelkezésünkre áll a kölcsönös elismerés elve, de legfőképpen csak papíron.
Mutual recognition in itself is not bad, but harmonisation is better.
A kölcsönös elismerés önmagában nem rossz, de a harmonizálás jobb.
This was originally required in order to receive recognition and funding.
Ez a követelmény eredetileg az elismerés és a finanszírozás célját szolgálta.
recognition
Marty wanted to tattoo the date of this recognition on the palm of his hand.
A felismerés dátumát Marty a legszívesebben a tenyerébe tetováltatta volna.
Her eyes sprang open, recognition flooding into them, with fear in attendance.
Szeme tágra nyílt, átfutott rajta a felismerés, de félelem kíséretében.
That recognition calmed his heart, diminished his disorientation.
Ez a felismerés megnyugtatta, s csökkentette elveszettség érzését.

Context sentences for "recognition" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishThus there is a basic foundation of mutual recognition of sensible regulations.
Így tehát az érzékeny szabályozások kölcsönös elismerésének megvan az alapja.
EnglishBut he saw Morgaine next; she saw recognition move across his mobile features.
Aztán a fiú megpillantotta Morgaine-t, s felismerés terült szét mozgékony vonásain.
EnglishCraddock looked at Alfred Crackenthorpe with a faint feeling of recognition.
Craddocknak az volt az érzése, mintha valahonnan ismerné Alfred Crackenthorpe-ot.
EnglishBurnt beyond recognition, alas, but the scrivers will swear by the bloods owner.
Felismerhetetlenné ég, de a vizsgálók a vér alapján megesküsznek a halott személyére.
EnglishRichie Grenadeau hasn't noticed Henry's look of recognition; he's staring at Jonesy.
Richie Grenadeau nem veszi észre Henry szemében a felismerést; Jonesyt bámulja.
EnglishThey have no legal recognition and there is no system in place to protect them.
Jogilag nem ismerik el őket, és nem áll fenn a védelmüket szolgáló rendszer.
EnglishFirst of all, there needs to be some recognition of national censuses in the report.
Először is, a jelentésben némiképp el kell ismerni a nemzeti népszámlálásokat is.
EnglishOf us all, the only person likely to make such a recognition was Thora Grey.
Az egyetlen, aki közülünk csakugyan fölismerhetett volna valakit, Thora Grey volt.
EnglishThe moment he shook her hand, Lodovic experienced a thrill of stunned recognition.
Abban a pillanatban, amikor megfogta a nő kezét, Lodovik rádöbbent valamire.
EnglishSince then we have had 300 court cases to show that mutual recognition does not work.
Azóta közel 300 bírósági eset bizonyítja, hogy a kölcsönös elismerés nem működik.
EnglishThis visibility should lead not only to social recognition but also to provision.
Ez a láthatóság nemcsak szociális elismerést, hanem ellátást is eredményez.
EnglishThat is the status the flag and anthem were given - recognition by the institutions.
Az a jogállás, amit a zászló és a himnusz kapott, az intézmények általi elismerés.
English(c) the conditions relating to the recognition of breeds referred to in Article 3 (3);
c) a 3. cikk (3) bekezdésében említett fajták elismerésére vonatkozó feltételek;
EnglishThese enquiries often relate to the recognition of professional qualifications.
Ezek a kérdések gyakran a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatosak.
EnglishWe have the principle of mutual recognition, but it exists chiefly on paper.
Rendelkezésünkre áll a kölcsönös elismerés elve, de legfőképpen csak papíron.
EnglishNo, it was recognition as Charlotte that was the only thing she had to fear.
Nem: csakis attól kellett tartania, hogy valaki felismeri benne Charlotte-ot.
EnglishBarclay, and your mutual recognition.
- Hallottam, hogyan találkozott Mrs. Barclayval, hogyan ismerték fel egymást.
EnglishIn other words, official recognition is the first step towards combating exclusion.
Más szóval a hivatalos elismerés a kirekesztés elleni küzdelem első lépése.
EnglishWe need a systematic strengthening of recognition of the values which we hold.
Az általunk képviselt értékek elismerésének rendszeresen megerősítésére van szükségünk.

Synonyms (English) for "recognition":

recognition