"recommendation" translation into Hungarian

EN

"recommendation" in Hungarian

EN recommendation
volume_up
{noun}

recommendation (also: advice, counsel, motion, pointer)
In my view, the present compromise recommendation points in a good direction.
A jelen kompromisszumos javaslat véleményem szerint jó irányba mutat.
Whereas there is no objection to be made to any part of the recommendation,
mivel a javaslat semmilyen részével kapcsolatosan ellenvetés nem érkezett be;
Recommendation: The offer should be accepted for two reasons.
Javaslat: Az ajánlatot két okból is el kell fogadni.

Synonyms (English) for "recommendation":

recommendation

Context sentences for "recommendation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to thank the Commissioner for the recommendation adopted on 3 April.
Szeretnék köszönetet mondani a biztosnak az április 3-án elfogadott ajánlásért.
EnglishI notice that the report makes a recommendation to the Commission in this regard.
Úgy vettem észre, hogy a jelentés is tesz ez irányú ajánlást a Bizottság felé.
EnglishFor these reasons, I unhesitatingly supported the recommendation for second reading.
Mindezek miatt habozás nélkül támogattam a második olvasatra vonatkozó ajánlást.
EnglishRecommendation by Yannick Jadot, on behalf of the Committee on International Trade
Yannick Jadot ajánlása, amit a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében készített
EnglishILO Convention supplemented by a recommendation on domestic workers (debate)
A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény (vita)
EnglishI therefore voted in favour of the European Parliament recommendation to the Council.
Én ezért szavaztam igennel az Európai Parlament Tanácsnak benyújtott ajánlására.
EnglishI would describe such a recommendation as the maximum tolerable level of bureaucracy.
Egy ilyen ajánlást a bürokrácia maximálisan tolerálható szintjeként jellemeznék.
EnglishLastly, this recommendation calls for reflection on the issue of bilateral agreements.
Végül az ajánlás a kétoldalú megállapodások kérdésének átgondolására szólít fel.
EnglishThis recommendation is once again to be found in Mr Eppink's motion for a resolution.
Ez az ajánlás ismét megtalálható Eppink úr állásfoglalásra irányuló indítványában.
EnglishThis recommendation will be adopted by ICCAT during its plenary session on 18 November.
Az ajánlás elfogadására az ICCAT november 18-i plenáris ülésén kerül majd sor.
EnglishThe draft Council Recommendation on smoke-free environments is not a sensible measure.
A dohányfüstmentes környezetről szóló tanácsi ajánlás nem ésszerű intézkedés.
EnglishILO Convention supplemented by a recommendation on domestic workers (vote)
A háztartási alkalmazottakról szóló ajánlással kiegészített ILO-egyezmény (szavazás)
EnglishIt would be unusual for the politicians to decline the recommendation of the Wise Men.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy a politikusok elutasítanák a Bölcs Emberek javaslatát.
EnglishTaking the above facts into account, my recommendation is that the report be rejected.
A fentiek figyelembe vételével azt ajánlom, hogy a jelentést utasítsuk el.
EnglishWe will support that recommendation, as OLAF needs more time to conclude its investigation.
Támogatjuk, mivel az OLAF-nak több időre van szüksége, hogy kivizsgálja az ügyet.
English. - (HU) I support the Commission's recommendation for several reasons.
írásban. - (HU) A Bizottság javaslatát támogatni tudom több okból is.
English(SK) I agree with this draft recommendation of the European Parliament to the Council.
(SK) Egyetértek az Európai Parlament által a Tanácsnak benyújtandó ajánlás-tervezettel.
EnglishI voted for this recommendation, and my reasons go far beyond the candidate's nationality.
Ezen ajánlás mellett szavaztam, és indokaim jóval túlmutatnak a jelölt nemzetiségén.
EnglishRecommendation to the European Commission in Complaint 185/2005/ELB (short presentation)
Ajánlás a Bizottságnak a 185/2005/ELB panasz tárgyában (rövid ismertetés)
English...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.