Context sentences for "recompense" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut such help as you seek cannot be given without, ah... adequate recompense.
Ám az ilyen segítség nem adható másképp, csak, hm megfelelő ellenszolgáltatásért.
EnglishBut having the same recompense (I speak as to my children): be you also enlarged.
Mint gyermekeimhez szólok: ti is tegyetek úgy, mint én, tárjátok ki ti is a szíveteket!
EnglishWhen it was discovered, the Karrank% were freed and ofered recompense.
Amikor kiderült, a karrankokat felszabadították, és kárpótlást ajánlottak nekik.
EnglishThe dad raised their wages all round to recompense them for the annoyance.
Apám felemelte a bérüket, hogy a kellemetlenségekért kárpótolja őket.
EnglishI will pay not so much as a falsified farthing, unless you recompense me my loss!
- Egyetlen átkozott fityinget sem vagyok hajlandó fizetni érte, amíg meg nem téríted a veszteségemet!
EnglishEven if we bring down Sinter, it will be small recompense for losing Lodovik.
A dolog vajmi kevés vigaszt nyújt majd Lodovik elvesztéséért.
EnglishWe can probably do something to recompense that, but you cannot give back a life.
Valószínűleg tudunk tenni valamit kárpótlásuk érdekében, de az életét senkinek nem tudjuk visszaadni.
English'Ay, there is a recompense when the madness is over, surely?' the lama muttered half to himself.
- Csakugyan meglesz a jutalom, ha vége az őrületnek? - motyogta a láma félig önmagában.
EnglishAm I expected to risk lives and property without any form of recompense at all?
Azt várod, hogy ingyen kockáztassak életeket és vagyont?
EnglishIt's the least I can do in recompense for my son's behaviour.
Ez a legkevesebb, amivel tartozom önöknek a fiam viselkedéséért.
EnglishIf he wants both the Key and the girl, then Im going to be expecting something substantial by way of recompense.
Ha a Kulcs is kell neki, és a lány is, akkor komoly kompenzációra számítok.
EnglishAnd David saith: Let their table be made a snare and a trap and a stumbling block and a recompense unto them.
Dávid is ezt mondja: Asztaluk változzék fogótőrré, csapdává, botránkozássá és megtorlássá.
EnglishOr who hath first given to him, and recompense shall be made him?
Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle?
EnglishI don't know, Lylesburg replied. recompense.
Csak azt akarom, hogy válaszoljanak néhány kérdésre tiltakozott.
EnglishWe should transfer our technologies to third countries without necessarily expecting any recompense.
Át kell adnunk technológiáinkat a harmadik országoknak, anélkül, hogy ezért feltétlenül ellenszolgáltatást várnánk.
EnglishChina is providing enormous amount of aid without strings to developing countries in recompense for energy supplies.
Kína az energiaellátásért cserébe hatalmas összegű támogatásokat ad a fejlődő országoknak, megkötések nélkül.
EnglishWhen this madness is over there is a recompense.'
Ha ez az őrület elmúlik, meglesz a jutalom.
Englishto recompense a person for his services
EnglishWhat recompense, Cephelo?
EnglishIs my gold recompense enough?

Synonyms (English) for "recompense":

recompense