"to reconcile" translation into Hungarian

EN

"to reconcile" in Hungarian

Context sentences for "to reconcile" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJoe tried to reconcile the words on the transcript with the toxicological findings.
Joe megpróbálta összeegyeztetni a kapitány szavait a toxikológusok véleményével.
EnglishLike motes and shadows see them move awhile; Your ears unto your eyes I'll reconcile.
Árnyak gyanánt ők, látom, mint lebegnek: A szem segítsen most már fületeknek.
EnglishAbove all he endeavours to reconcile the interests of all the producers, North and South.
Mindenekfelett törekszik valamennyi termelő, Észak és Dél érdekeinek egyeztetésére.
EnglishEven the cheerful impartiality of Bundle failed to reconcile the heterogeneous assembly.
Még Mary vidám, páratlan kedvessége sem tudta az erősen vegyes társaságot felvidítani.
EnglishIt is difficult to reconcile 27 different legal traditions on these subjects.
Nehéz ezekben a kérdésekben 27 nemzeti jogi hagyományt összebékíteni.
EnglishThis report takes a pragmatic approach in order to reconcile the numerous and varying wishes.
A jelentés pragmatikus megközelítést alkalmaz a sok különböző igény összeegyeztetésére.
EnglishWe still have a lot to do to reconcile working and family life.
Még mindig sok tennivalónk van a munka és a családi élet összeegyeztetését illetően.
EnglishIn this way, young mothers will be able to reconcile their family life and their professional activity.
A fiatal anyukák ezáltal tudnák összeegyeztetni a családi életet a hivatásukkal.
EnglishHowever, try as I might, I cannot reconcile it with current events.
Azonban nem mindenben tudom a jelentésben foglaltakat a folyó eseményekkel összhangba hozni.
EnglishI cannot reconcile Narmonov's and SPINNAKER'S schedules.'
- Ezen a ponton sehogy se tudom összeegyeztetni Narmonov és Spinnaker" napirendjét.
EnglishIt now falls to us to reconcile ambition and feasibility.
Most rajtunk a sor, hogy összehangoljuk az ambíciót és a megvalósíthatóságot.
EnglishIn that respect we can use logistics to reconcile the economic and environmental objectives.
E tekintetben a logisztikát használhatjuk fel a gazdasági és környezeti célok összehangolására.
EnglishIt is therefore essential to reconcile these different issues.
Létfontosságú, hogy összeegyeztessük ezeket a különböző területeket.
EnglishHow do you imagine we can reconcile these differences?'
Esetleg megpróbálhatnánk összeegyeztetni ezeket a különbségeket.
EnglishIt is a concept that seeks to reconcile the interests of the huge ecology lobby with those of the industrial lobby.
Ez a fogalom a hatalmas ökológiai lobbi és az ipari lobbi érdekegyeztetésére törekszik.
EnglishTherefore, you must be prepared to defend yourself and your loved ones, or reconcile yourself to slavery.
Ezért fel kell készülnie megvédeni magát és szeretteit, vagy bele kell nyugodnia a rabszolgaságba.
EnglishThese are specific examples of measures which will make it easier to reconcile work and family life.
Ezek konkrét példák olyan intézkedésekre, amelyek megkönnyítik a munka és a családi élet összehangolását.
EnglishWe should also be addressing these leaders in our attempts to reconcile the two political parties.
Ezekkel a vezetőkkel is tartanunk kell a kapcsolatot, amikor megpróbáljuk a két politikai pártot kibékíteni.
EnglishSo let us try to reconcile both principles in a way.
Tehát próbáljuk meg valahogy összeegyeztetni a két alapelvet.
EnglishGave him cross-learning programs to flesh out his deep conflicts, help him reconcile them.
Beleépítettem néhány önfejlesztő programot, hogy egyedül is meg tudja oldani a problémáit, le tudja csillapítani magát.