"reconciliation" translation into Hungarian

EN

"reconciliation" in Hungarian

EN reconciliation
volume_up
{noun}

reconciliation (also: agreement, checking, collation, comparison)
Moreover, if reconciliation fails, the EU has to step in to offer its services to mediate.
Sőt, ha az egyeztetés elbukik, az EU-nak fel kell ajánlani közvetítői szolgálatait.
President Zardari, as you know, has shown himself committed to reconciliation.
Zardari elnök úr, mint tudják, elkötelezett az egyeztetés mellett.
reconciliation (also: atonement)
A cornerstone of Adenauer's foreign policy was reconciliation with France.
Külpolitikájának alapkövét a Franciaországgal való megbékélés jelentette.
A lasting peace in Darfur cannot be achieved without justice and reconciliation.
Tartós béke Dárfúrban elképzelhetetlen igazságszolgáltatás és megbékélés nélkül.
Alassane Ouattara must work tirelessly for the reconciliation of his people.
Alassane Ouattarának fáradhatatlanul kell dolgoznia a megbékélés érdekében.
reconciliation (also: getting together)
However, although we are on this common road of reconciliation, we are, today, in a different place.
Ugyanakkor, bár továbbra is a kibékülés útján haladunk, ma más helyet foglalunk el.
Soothe her down, let her think that you're coming round to the idea of a reconciliation.
Nyugtassa meg, és tegyen úgy, mintha a kibékülés gondolatát fontolgatná.
Might a centre for the resettled be set up in this case too, or will there be reconciliation?
Talán ott is központot hoznának létre a visszatelepültek részére, vagy kibékülés következne be?
reconciliation (also: placation)
reconciliation
For this reason, and due to the crisis that Europe is experiencing, it is important that the reconciliation process is successful.
Ezért, és mivel Európa válságot él át, fontos, hogy sikeres legyen az összeegyeztetés folyamata.

Synonyms (English) for "reconciliation":

reconciliation

Context sentences for "reconciliation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey, too, have to get their house in order, including through reconciliation.
Nekik is rendbe kell hozniuk a saját házuk táját, többek között megbékéléssel.
EnglishDodger paused, offering Sam the opportunity to make a statement of reconciliation.
Samnek ez nem akaródzott, inkább hagyta, hadd nőjön meg a kellemetlen csönd.
EnglishA political resolution is the only way to re-establish peace and reconciliation in the area.
A térségben a békéhez és megbékéléshez vezető egyetlen út a politikai megoldás.
EnglishFlexibility also helps improve the reconciliation of work and private life.
A rugalmasság segíti továbbá a munka és a magánélet összeegyeztetését.
EnglishFinally, we have a duty of reconciliation that is clearly associated with this approach.
Végül törekednünk kell a megbékélésre, amely egyértelműen kapcsolódik e megközelítéshez.
EnglishThis was astounding, representing reconciliation and a new era.
Ez elképesztő dolog volt, amely a megbékélést és egy új korszak kezdetét jelezte.
EnglishSo there was a show of reconciliation: but neither trusted the other.
Lívia és Tiberius így mintha kibékültek volna, de valójában egyik sem bízott a másikban.
EnglishThe reconciliation procedure that is to follow should lead to a more social Europe.
A most következő egyeztetési eljárásnak egy szociálisabb Európa kialakulását kell eredményeznie.
EnglishThe EU supports any effort that will help reconciliation in this region.
Az EU támogat minden olyan erőfeszítést, amely hozzásegít a megbékéléshez ebben a régióban.
EnglishOtha does not want any kind of alliance or reconciliation between western Styrics and Elenes.
Otha nem szeretne semmiféle szövetséget vagy békét a nyugati styrek és az elének között.
EnglishIn the first two there has been reconciliation and political transformation.
Az első kettő esetében békülés és politikai átalakulás történt.
EnglishNational reconciliation would require an inclusive dialogue.
A nemzeti megbékéléshez mindenkit magába foglaló párbeszédre lenne szükség.
EnglishWe regularly press for national reconciliation and for the liberation of political detainees.
Rendszeresen szorgalmazzuk a nemzeti megbékélést és a politikai foglyok szabadon bocsátását.
EnglishWhat is needed is a reconciliation between the warring factions.
Itt a szemben álló felek közötti egyeztetésre és békülésre van szükség.
EnglishThe third issue is related to reconciliation between private and professional life.
A harmadik téma a magánélet és a munka összeegyeztetése.
EnglishToday we celebrate what we have achieved in reconciliation in Europe.
Ma azt ünnepeljük, hogy miként értünk el megbékélést Európában.
EnglishI ask you to be fair and to do your part in bringing about reconciliation in Europe!
Arra kérem, hogy legyen elfogulatlan és vegye ki a részét abból, hogy megbékélést hozzunk létre Európában!
EnglishDid he sound like a hopeful lover, longing for a reconciliation?
Úgy hangzott, mint egy reménykedő szerelmes, aki békülésre vágyik?
EnglishA sense of responsibility is vital for the reconciliation process.
A megbékélési folyamat elengedhetetlen része a felelősségérzet.
EnglishThe award should have been accompanied by an effort for reconciliation with the families.
A kitüntetéssel együtt erőfeszítéseket kellett volna tenni az érintett családokkal való megbékélésre is.