"to recoup" translation into Hungarian

EN

"to recoup" in Hungarian

Context sentences for "to recoup" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishJust imagine we could only recoup even a quarter of that money.
Csak képzeljék el, mi lenne, ha ennek a pénznek csak a negyedét meg tudnánk szerezni.
EnglishBesides, it is not rocket science: vehicle manufacturers must recoup their design costs somewhere.
Emellett, ez nem agysebészet: a járműgyártóknak a formatervezési minta költségeit valahol be kell hozniuk.
EnglishThis proposal ensures that performers can in their later life recoup a share in the income they generate.
A javaslat biztosítja, hogy az előadóművészek életük kései szakaszában is részesülhessenek az általuk termelt bevételekből.
EnglishBut I'll be able to recoup myself now.
EnglishAgain, this provision is there for the lesser-known performers because it is their records which often do not recoup the advances.
Ez a rendelkezés szintén a kevésbé ismert előadókat támogatja, hiszen az ő felvételeik azok, amelyek gyakran nem fedezik az előlegeket.
EnglishThis website is available to residents of Europe and the USA and it is estimated that the site's creators will soon recoup their investment.
Ez a honlap Európa és az Egyesült Államok lakosainak áll rendelkezésre, és becslések szerint a honlap létrehozóinak a befektetése hamarosan megtérül.
EnglishThe monetary loss was part of a much larger scheme, an investment with the aim of generating political dividends, which in turn would recoup the losses a hundredfold.
A pillanatnyi veszteséget egy nagyobb terv nyitányának szánták, befektetés, melyből politikai előnyöket kívántak kovácsolni, hogy aztán többszörös hasznot tegyenek zsebre.
EnglishIf they cannot recoup some of them from the sale of spare parts, it is logical that they will have to pass them on through the price of new cars, and so cars will become more expensive.
Ha ezeket a tartalék-alkatrészek értékesítéséből nem tudják fedezni, logikus, hogy az új autók árán keresztül kell áthárítaniuk, ezért az autók drágábbak lesznek.
EnglishShe meant to recoup all the money her husband had lost in the car wash in Shepherdstown, and she ached to have steel-belted radial tires for the front wheels of her automobile.
Vissza akarta szerezni mindama pénzt, amit a férje beleölt a veszteséges shepherdstowni autómosóba, és arra áhítozott, hogy acélbetétes radiálgumit szerezzen az autója első kerekeire.