"red cross" translation into Hungarian

EN

"red cross" in Hungarian

EN

red cross {noun}

volume_up
According to the International Red Cross, the shells hit the paediatric department.
A Nemzetközi Vöröskereszt szerint a lövedékek a gyermekgyógyászati osztályt érték.
In the lower corners a USO card and a Red Cross emblem were fastened to the glass.
Az üveg alsó sarkához Vöröskereszt-emblémát erősítettek.
We criticise, specifically, the working conditions in the country for the Red Cross.
Kifejezetten kifogásoljuk az országban a Vöröskereszt számára biztosított munkakörülményeket.

Context sentences for "red cross" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAccording to the International Red Cross, the shells hit the paediatric department.
A Nemzetközi Vöröskereszt szerint a lövedékek a gyermekgyógyászati osztályt érték.
EnglishA week later, Miroslav Kaminsky arrived in England on his Red Cross travel papers.
Egy hét múlva Miroszlav Kaminszkij vöröskeresztes úti papírjaival megérkezett Londonba.
EnglishOn the sign were red letters reading BANBURY CROSS under a pointing arrow.
A táblára vörös betűkkel a BANBURY CROSS szavakat írták, fölötte nyíl mutatta az irányt.
EnglishWe criticise, specifically, the working conditions in the country for the Red Cross.
Kifejezetten kifogásoljuk az országban a Vöröskereszt számára biztosított munkakörülményeket.
EnglishThe second biggest headline said: 'Red Cross Gives Whites Negro Blood!'
A második legvastagabb, szalagcím ezt harsogta: "A Vöröskereszt néger vért ad fehéreknek!"
EnglishHe has been incarcerated in deepest darkness and not even the Red Cross is allowed access to him.
A legmélyebb sötétségben tartják fogva, és még a Vöröskeresztet sem engedik a közelébe.
EnglishThe Red Cross was allowed to do this at the Guantánamo prison.
A guantánamói börtön esetén is lehetővé tették ezt a Vöröskereszt számára.
EnglishThe whole hut lost their Red Cross parcels for that episode.
Az egész barakktól megvonták ezért az epizódért a vöröskeresztes csomagot.
EnglishIn the lower corners a USO card and a Red Cross emblem were fastened to the glass.
Az üveg alsó sarkához Vöröskereszt-emblémát erősítettek.
EnglishSome of us also touched on cooperation with the Red Cross.
Néhányan közülünk megemlítették a Vöröskereszttel folytatott együttműködést.
EnglishIn the end, the Government wisely decided to have the act implemented by the Italian Red Cross.
Végül a kormány bölcsen úgy döntött, hogy a törvényt az Olasz Vöröskereszt hajtja majd végre.
EnglishNGOs often play a key role in regions hit by civil war as do the Red Cross.
A civil szervezetek gyakran a polgárháborús övezetekben játszanak döntő szerepet, akárcsak a Vöröskereszt is.
EnglishFor a time, he served as the Church's liaison with the Red Cross.
Egy ideig a Vöröskeresztnél volt az egyház összekötője.
EnglishFirstly, we said that the International Red Cross had to have free access to Turkmenistan.
Először is, azt mondtuk, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt számára szabad bejutást kell biztosítani Türkmenisztánba.
EnglishThe International Committee of the Red Cross, the ICRC, is talking to everyone, and it is doing so because it is neutral.
A Nemzetközi Vöröskereszt, az ICRC, tárgyal mindenkivel, és teszi ezt azért, mert semleges.
EnglishThis will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials.
Ez lehetővé teszi a Vöröskereszt számára, hogy sátrakat, takarókat, ivóvizet, alapvető dolgokat szállítson a helyszínre.
EnglishShould we do away with the very name of the Red Cross?
Töröljük el talán a Vörös Kereszt elnevezést is?
EnglishYou cant travel on Red Cross documents forever.
Nem utazgathat örökké a Vöröskereszt dokumentumaival.
EnglishJohn LaPointe had turned his desk and the space around it into something that looked in need of Red Cross flood-relief.
John LaPointe íróasztala meg a környéke olyan volt, mintha a Vöröskereszt rendezett volna árvízi segélyosztást.
EnglishThe Red Cross has issued a warning call.
A Vöröskereszt figyelmeztető felhívást tett közzé.