"red man" translation into Hungarian

EN

"red man" in Hungarian

EN

red man {noun}

volume_up

Context sentences for "red man" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishsang out the red-haired man at the table.
Inkább hogy csináltad, az itt a lényeg! kiáltotta a vörös ember az asztalnál.
EnglishNo, he wanted the red-haired man at the desk, and I said, 'Mister Graynor?'
Nem, a vörös hajú férfit kérte a pultnál, én megkérdeztem: "Graynor urat?", és ő...
Englishsaid the red-haired man looking across the table at me.
Nem, gyermek, ne légy ilyen tompa eszű! mondta a vörös, és rám nézett az asztal fölött.
EnglishThe red-haired man rose before me as he leant over the table and put his wet lips on mine.
A vörös felállt, áthajolt az asztalon, és az ajkamra tapasztotta nedves száját.
EnglishThe man in red had a hotpencil, which he pressed against the other's temple.
A vörösruhás előrántott egy hőpengét, és egy gyors mozdulattal ellenfele halántékába döfte.
EnglishThe red-haired man grabbed Marius's wrist and licked the blood off his forefinger and thumb.
A vörös ember megragadta Marius csuklóját, és leszopta a mutató- meg a hüvelykujjat.
EnglishSeated next to him was a grossly fat man in red whom Sparhawk did not recognize.
Mellette egy Sparhawk számára ismeretlen, vörösbe öltözött, borzalmasan kövér férfi foglalt helyet.
EnglishUnk put his thumbs on the red-haired man's windpipe, and the pain stopped right away.
Unk a vörös hajú férfi légcsövére illesztette két hüvelykujját, és a fájdalom menten megszűnt.
EnglishMy Master's arm had come between us, and his hand covered the red-haired man's shoulder.
Mesterem karja közénk nyúlt, keze megragadta a vörös ember vállát.
EnglishIcicle peered up toward the red-haired man, whose punched lips were swollen, crusted with blood.
Jégcsap fölnézett a vörös hajú emberre, akinek dagadt, zúzott szájára odaszáradt a vér.
EnglishThe red-haired man backed the limousine onto the street ran over the chauffeur, and sped away.
Visszatolatott az utcára, keresztülgázolt a sofőrön, és elszáguldott.
EnglishA red-bearded man had been riding at the pack of ambushers.
Amikor látta, hogy vesztésre állnak, megpróbált elmenekülni, de Tel a nyomába eredt.
EnglishOut stepped a stocky, red-headed man with a big cigar.
És az űrhajóból kilépett egy vállas, vörös hajú férfi, a szájában jókora szivar.
EnglishHe addressed the fat red-haired man: Go ahead, Flint, let's have it.
A kövér, vörös hajú rendőrhöz fordult: Rajta, Flint, hadd halljuk.
EnglishWilson, that I was a red-headed man.'
Aztán apám hazajött, és Mr. Hosmer Angel nem jöhetett el többé hozzánk.
EnglishIn the deserted corridor stood a red and sweating man in uniform.
A néptelen folyosón egy kivörösödött, izzadó, egyenruhás férfi állt.
EnglishThe red-haired man leaned forward, deep into the flirt, and put the goblet right against my lip.
A vörös ember előrehajolt, és kihívóan az ajkamhoz nyomta a kelyhet.
EnglishThe red-haired man strained to follow our words, to fathom the depth of our exchange.
A vörös hajú ember a fülét hegyezte, hogy jobban halljon minket, hogy értse beszédünk rejtett vonulatát.
EnglishHe is an elderly man, red-faced, white-haired, and cho- leric.
Mr. Frankland vörös képű, fehér hajú, szangvinikus természetű öregúr.
EnglishThe red-haired man was as fascinated as a child at a puppet show.
A vörös ember el volt bűvölve, mint egy gyerek a bábszínházban.

Synonyms (English) for "red man":

red man