EN

redemption {noun}

volume_up
redemption (also: propitiation)
It thus employed the sin of Iscariot as a stone in the marvellous edifice of the redemption.
Ily módon Iskariót bűnét mintegy kőnek használta fel a Megváltás csodálatos épületéhez.
And grieve not the holy Spirit of God: whereby you are sealed unto the day of redemption.
Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.
redemption
redemption (also: redress)
redemption
DISC(settlement; maturity; par; redemption; basis)
DISC(visszafizetés; érettség; par; redempció alap)
esedékesség előtti visszafizetés

Context sentences for "redemption" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMaster, I said, there is no horror in this world that is without final redemption.
Mester mondtam nincs olyan szörnyűség a világon, amelyre ne létezne végső feloldozás.
EnglishBeing justified freely by his grace, through the redemption that is in Christ Jesus,
Õt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát.
EnglishAn appeal, Udinaas could well hear, to sure instincts, the promise of eventual redemption.
Udinász hallotta, hogy ez a csábítás a biztos ösztönöknek szól megváltást ígért.
EnglishSometimes to get back on the road to redemption... you have to make a few pit stops.
Néha hogy megtaláld a visszavezető utat a megváltáshoz... kell tenned néhány megállót.
EnglishHe thought better of his mischief, and deserves a chance at redemption.
Megbánta a tettét, és megérdemel egy lehetőséget, hogy jóvátegye.
EnglishIt thus employed the sin of Iscariot as a stone in the marvellous edifice of the redemption.
Ily módon Iskariót bűnét mintegy kőnek használta fel a Megváltás csodálatos épületéhez.
EnglishI am sunk now deeper and deeper into this evil; I am beyond redemption.
Egyre mélyebbre süllyedek a gonoszba; számomra nincs már megváltás.
EnglishAnd grieve not the holy Spirit of God: whereby you are sealed unto the day of redemption.
Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.
EnglishShe wanted to believe this was good, this was ratification and redemption.
Hinni akarta, hogy ez jó, hogy ez jóváhagyás és feloldozás.
EnglishOne day, I'll be your redemption, boy, and maybe you'll be mine.'
Egy napon én leszek a te megváltásod, kölyök, és talán te az enyém.
EnglishIn whom we have redemption through his blood, the remission of sins:
Õ a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte.
EnglishCalculates the cumulative redemption of a loan in a period.
Kiszámítja egy kölcsön egy időszakra eső halmozott törlesztési értékét.
EnglishYou are too far gone to seek redemption under the present regime.
Maga már jobban benne van ebben az ügyben, mint hogy a jelenlegi rezsimtől várja a sza-badulást.
EnglishThere ought to be a hope of justice, redemption.
Nem lenne szabad hagyni, hogy eltűnjön az igazságba vetett hit, a remény.
EnglishI vowed to find out who'd killed my fellow monks and threatened my chance for redemption.
Megesküdtem, hogy ki fogom deríteni, ki ölette meg szerzetes-testvéreimet, veszély besodorva a lelki üdvösségemet.
EnglishRedemption, smoke.
Arassunk tanúkat, füstöt. Kiegyezések, füst. Szabadulás, füst. Megváltás, füst.
EnglishWho is the pledge of our inheritance, unto the redemption of acquisition, unto the praise of his glory.
Õ a foglaló örökségünkre, arra, hogy teljesen megváltva az övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére.
English... but his flesh, well, his flesh was way beyond redemption...
... a bőre viszont, nos, a bőre már elkárhozott...
EnglishWhat I offer you is an opportunity for redemption, for your name to be hailed in history.
Amit én ajánlok, az a nagy visszatérés, a lehetőség, hogy nevedet mégis csupa nagybetűvel jegyezzék a történelemkönyvek.
EnglishHis company had been his redemption; even his wildest and most daring ideas had been put into successful production.
A cég volt az ő megváltása, amely megvalósuláshoz segítette a legvadabb és legvakmerőbb álmokat.

Synonyms (English) for "redemption":

redemption
redemptive