EN

redress {noun}

volume_up

Context sentences for "redress" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI would like to refer for a while to collective redress, which is very important.
Röviden szeretnék utalni a kollektív jogorvoslatra, amely rendkívül fontos.
EnglishFor the common good I am willing to redress the past, and to receive you.
Mert a közjó érdekében hajlandó vagyok elfeledni a múltat, és téged visszafogadni.
EnglishHowever, we are concerned about the hasty approach concerning collective redress.
Ugyanakkor nem találjuk megnyugtatónak a kollektív jogorvoslattal kapcsolatos kapkodást.
EnglishIn conclusion, Parliament recalls the discussion on collective redress.
Végezetül a Parlament emlékeztet a kollektív jogorvoslattal kapcsolatos vitára.
EnglishThese you will need to redress, I do apologise if I missed you saying that earlier on.
Ezeket orvosolnia kell, és bocsánatot kérek, ha korábban erről már beszélt.
EnglishMore extensive and vigorous efforts are needed to redress the balance.
Átfogóbb és erőteljesebb erőfeszítésekre van szükség az egyensúly helyreállításához.
EnglishMay I also say something on the subject of collective redress, with which we have a problem.
Hadd mondjak valamit a kollektív jogorvoslat kérdéséről is, amivel problémánk van.
EnglishProportionality, protection and redress are the key to reforming this tool.
Az arányosság, a védelem és a fellebbezési jog kulcsszerepet tölt be ezen eszköz reformjában.
EnglishPreventing a problem is better than going the long way of legal redress.
Jobb megelőzni a problémát, mint hosszasan keresni rá a jogorvoslatot.
EnglishMrs Gebhardt and Mr Tarabella, you touched on collective redress.
Gebhardt asszony és Tarabella úr, Önök érintették a kollektív jogorvoslatot.
EnglishTherefore I strongly hope that an appeals procedure will indeed redress the situation.
Ezért nagyon remélem, hogy lesz valamilyen fellebbviteli eljárás, ami korrigálja a helyzetet.
EnglishRedress, together with enforcement, is a key part of this Strategy.
A jogorvoslat a végrehajtással együtt e stratégia egyik meghatározó része.
EnglishWe also consider the passage on access to redress important.
A jogorvoslathoz való hozzáféréssel foglalkozó szakaszt is fontosnak tartjuk.
EnglishFortunately, businesspeople are coming around more and more to the idea of collective redress.
Szerencsére az üzletemberek egyre inkább a kollektív jogorvoslat elképzeléshez közelednek.
English38 000 performers asked for our support to redress this discrimination.
38 000 előadóművész kérte támogatásunkat a jelenlegi hátrányos megkülönböztetés kiigazításához.
EnglishHow can you get redress if you do not know where to go or ask?
Hogyan kaphatnak az emberek kártérítést, ha azt sem tudják, hogy hová kell fordulniuk?
EnglishThe next item is the Commission statement on collective redress.
A következő napirendi pont a Bizottság kollektív jogorvoslattal kapcsolatos nyilatkozata.
EnglishFirstly, and Mrs Gebhardt mentioned it: collective redress.
Először is, és ezt már Gebhardt asszony említette: a kollektív jogorvoslat.
EnglishHe had even been eager to help Sam redress the wrongs caused by Haesslich's plot.
Sam még az ő kedvéért sem akarta elfelejteni Janice-t.
EnglishOn this point, I am disappointed that we neglected collective redress.
Ezen a téren csalódást okozott számomra, hogy mellőztük a kollektív jogorvoslati mechanizmusokat.