EN redundant
volume_up
{adjective}

redundant (also: abundant, affluent, ample, bountiful)
redundant (also: affluent, exuberant, fat, loaded)
volume_up
gazdag {adj.}
Conflict among Europeans can benefit only those who are powerful and already have redundant legal systems.
Az európaiak közötti ellentétek csak azoknak jók, akik erősek és akik már most is gazdag jogrendszerrel rendelkeznek.
redundant (also: fussy, arabesque)
redundant (also: copious, diffuse, expansive, exuberant)
redundant (also: crooked, devious, curlicued)
redundant (also: over, superfluous, unnecessary, spare)
King Throbius said: “I am not opposed, though the test will be redundant.
- Nem ellenzem, bár szerintem teljesen felesleges.
Member States cannot regard OLAF as an enemy or a redundant institution.
A tagállamok nem tekinthetnek az OLAF-ra ellenségként vagy felesleges hivatalként.
This is a redundant piece of legislation.
Ez egy felesleges jogszabály.
redundant (also: magniloquent, pompous, rotund, stilted)
redundant (also: needless, unnecessary)
It is unnecessary; it is redundant; it is already becoming obsolescent.
Szükségtelen, fölösleges, és máris elavult.
He felt foolish, as though his relief, his desire to pick her up and run, was inappropriate, even redundant.
Mintha a vágy, hogy felkapja a lányt és elfusson vele, szükségtelen, sőt fölösleges lett volna.
redundant
redundant (also: superfluous)
redundant

Context sentences for "redundant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am not against mobilisation of financial assistance for redundant Belgian workers.
Nem ellenzem a belga munkavállalóknak az Alapból történő pénzügyi támogatását.
EnglishSometimes employees hear on the radio that they are going to be made redundant.
Előfordul, hogy a munkavállalók a rádióban hallják azt, hogy el fogják őket bocsátani.
EnglishAny further malicious and unfounded political attacks will be redundant.
A további rosszindulatú és alaptalan politikai támadások így okafogyottá válnak.
EnglishHe thought: There comes a point when the very discussion of pain becomes redundant.
Arra gondolt: Van egy pont, amikor már nincs értelme taglalni a fájdalmat.
EnglishThe result was that the company closed down and 10 more people were made redundant.
Ennek az lett az eredménye, hogy a vállalat bezárt, és 10 további embert elbocsátottak.
EnglishWe cannot be content with hypothetical retraining of employees who have been made redundant.
Nem elégedhetünk meg a fölöslegessé vált alkalmazottak vélelmezett átképzésével.
EnglishThen he verified three times that the redundant oxygen alarms were all in perfect order.
Aztán háromszor is ellenőrizte, hogy a redundáns oxigénriasztó teljesen rendben van-e.
EnglishWas Owen Underhill telling him that the most important mission of his life had been redundant?
Owen Underhill azt mondja neki, hogy élete legfontosabb hadművelete fölösleges?
EnglishIf you do it without me I feel even more redundant than I already feel.
Ha nélkülem csinálják, még ennél is feleslegesebbnek fogom érezni magam.
EnglishWe believe that Member States should help their own redundant workers.
Úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak kell segíteniük saját elbocsátott munkavállalóikat.
EnglishI believe that this assistance also needs to be provided to the employees who have been made redundant.
Úgy gondolom, hogy segítséget kell adni az elbocsátott munkavállalók számára is.
EnglishWe would prefer help for redundant workers to be funded by national governments.
Jobban szeretnénk, ha az elbocsátott munkavállalók megsegítését inkább a nemzeti kormányok finanszíroznák.
EnglishIn all, over 6 500 workers (6 592 to be precise) have been made redundant.
Összesen 6500 (pontosan 6592) munkavállalót bocsátottak el.
EnglishI must emphasise that these finances are intended for redundant employees and not companies.
Hangsúlyozni szeretném, hogy ezt a pénzt az elbocsátott munkavállalóknak és nem cégeknek szántuk.
EnglishAs such, the joint motion for a resolution is now redundant, which is why I voted against it.
Ilyenformán a közös állásfoglalási indítvány mostanra feleslegessé vált, ezért szavaztam ellene.
EnglishI hope that the workers who have been made redundant will soon be able to resume their working lives.
Remélem, hogy az elbocsátott munkavállalók hamarosan képesek lesznek újra munkába állni.
EnglishBoone watched, words of denial or appeal redundant.
Boone szótlanul figyelte, fölöslegesnek tűnt minden könyörgés vagy tiltakozás.
EnglishFive hundred and ninety workers have been made redundant from two companies within the automotive industry.
590 személyt bocsátottak el két, gépkocsigyártással foglalkozó vállalattól.
EnglishWe do not need a fixed deal that is redundant by the time the ink is dry on the paper.
Nincs szükségünk olyan fix üzletre, amely már akkor feleslegessé válik, amikor a tinta megszárad a papíron.
EnglishMy faction saw the innovations as unnecessary and redundant.
Az én frakcióm szükségtelennek és károsnak találta az újításokat.