EN

reed {noun}

volume_up
reed (also: arrow, finger, shaft)
It was furnished with grass rugs and reed stuff.
A berendezés gyékényszőnyegekből és nád bútorokból állott.
A weak reed, Master Rauthur, Darkspells thought.
- Gyenge nád - gondolta Feketemágia.
There was a reed chaise longue over by the window.
A túlsó oldalon az ablaknál nád sezlon.
The basin showed a still lake, its waters the color of slate, set in the midst of a reed-filled lowland.
A tál egy nyugodt felszínű, palaszínű tavat mutatott, egy nádas közepén.
The pond was fringed with reeds, where a frog was croaking.
A tavat nádas övezte, béka kuruttyolt.
The Boscombe Pool is thickly wooded round, with just a fringe of grass and of reeds round the edge.
A Boscombe Poolt sűrű erdő veszi körül, csak keskeny sávban szegélyezi rét és nádas.

Context sentences for "reed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishmurmured the letter-writer, dipping a reed in the inkstand.
- Egyik csoda a másik után - mormogta a levélíró a nádat már a tintába mártva.
EnglishAnd if I take a reed -- if I rub this, something very amazing happens.
És ha fogok egy nádszálat, és dörzsölni kezdem, valami nagyon érdekes történik.
EnglishAnd platting a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand.
Tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nádszálat adtak.
EnglishAnd then back to the States to recuperate at veterans' hospitals, such as here in Walter Reed.
Aztán hazatérnek az államokba felépülni olyan veterán kórházakba, mint a Walter Reed.
EnglishOne of his guards had returned to the capital, bearing the Kings Reed.
Az egyik őrt visszaküldte a fővárosba, a Királyi Pálcával az Õrszem nem volt többé Õrszem.
EnglishThe thin reed of fiberglass was only half an inch wide, and nearly invisible on radar.
Az üvegszálból készült, vékony valami csupán fél hüvelyk vastag, és a radaron majdnem láthatatlan.
EnglishIt's a longer double-reed than my Fizzz, richer in pastel harmonics but not so sweet.
Ez egy hosszabb duplasíp, mint az én fizzem, és gazdagabb pasztell hangzásokban, de nem olyan édes.
EnglishI know what happened to that little punk you used roll with, Jay-reed.
Tudom mi lett az a kis punkkal akivel együtt lógtál, Jay-Reedel.
EnglishThe Lou Reed album — a long one — came to an end, and began to recycle.
A hosszú Lou Reed kazetta véget ért, majd újra kezdődött.
EnglishThe silent little men moored the boat, securing it with a curiously woven rope of plaited reed.
A néma evezősök furcsa, nádból font kötéllel kötötték ki a csónakot.
EnglishI gobbled a dry martini and hurried back through the reed curtain to the dining room.
Bekaptam egy Martinit tisztán, és viharos gyorsasággal átvonultam a nádfüggöny mögé, az éttermi részbe.
EnglishFirst I'll do both, like we did on Donna Reed, but if it works...
Először mindkettőt csinálom, mint a Donna Reed-nél, de ha bejön...
EnglishI was getting ready to remind him when he said Keep your reed wet, my friend, and hustled away.
Már éppen emlékeztetni akartam erre, amikor az ember megszólalt:
EnglishThe basin showed a still lake, its waters the color of slate, set in the midst of a reed-filled lowland.
A tál egy nyugodt felszínű, palaszínű tavat mutatott, egy nádas közepén.
EnglishBrys remembered seeing his eldest brother, resplendent in the garb of Sentinel, the Kings Reed at his belt.
Brys emlékezett rá, hogy festett fivére az Õrszemek egyenruhájában, a Királyi Pálcával.
EnglishHe sat back carefully, resting his throbbing head against a piece of woven reed backing lining the wagon wall.
Óvatosan visszaereszkedett, és nekitámasztotta a fejét a deszkafal gyékényborításának.
EnglishAnd he that spoke with me had a measure of a reed of gold, to measure the city and the gates thereof and the wall.
Annál, aki beszélt velem, arany mérőnád volt, hogy megmérje a várost, kapuit és falát.
EnglishWe stung them, darling, she said in a reed-thin voice.
- Ledöftük őket, drágám - rebegte a lány egészen halovány hangon.
EnglishThen bringing us into the present day is a fellow collaborator of mine and cymatics expert, John Stewart Reed.
És elérkezve a jelen időbe, ott van a munkatársam, a kimatika szakértője, John Stewart Reed.
EnglishThe President's already talked to the meatball surgeons at Walter Reed.
Az elnök már beszélt a Walter Reed henteseivel.

Synonyms (English) for "reed":

reed