EN

reeds {noun}

volume_up

Context sentences for "reeds" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYou went on gathering reeds, however; nothing mattered in comparison with firewood.
De azért csak tovább szedtük a sást; a tüzelőhöz képest minden egyéb mellékes volt.
EnglishBarefoot, they waded into the water, hiding in the reeds and spreading the nets.
Mezítláb gázoltak a vízbe, s a nádasban rejtőzve kifeszítették a hálókat.
EnglishThe fire some sucked into their mouths from little reeds—those alarmed her.
A tűz látványa, amit némelyik idegen vékony nádszálon át beszívott, megrémítette Johannát.
Englishjust rising, and the reeds and the marsh plants were all tipped with gold.
Mielőtt Will akár csak moccanhatott volna, Balthamosznak megeredt a szava.
EnglishTehol stormed to the hearth and plucked out what was left of the matted reeds.
Tehol a tűzhelyhez robogott, és kirántotta belőle mindazt, ami a nádszövet kalapból maradt.
EnglishThe causeway began to burn, a lengthening tongue of flame between the reeds of the marshland.
A gyalogút lángra kapott, tüzes sáv gyanánt szikrázott fel a lápvidék végtelenjén.
EnglishThey found him wandering along the reeds of the Lake, not knowing his way in the fog ...
- A Tó partján bukkantak rá a nádasban, nem találta az utat a ködben...
EnglishWhen he had twisted his cord, he cut reeds to make mats and baskets.
Elkészülvén övével, nádat vágott, hogy gyékényeket és kosarakat készítsen.
EnglishAnd she looked fearfully at the dismal dripping shore, the solitary reeds murmuring to the rain.
- És félősen nézte a vészjósló partot, az esőben zizegő, magányos nádszálakat.
EnglishHer hut was a simple affair of woven reeds a low dome with two round windows and a low door.
Alacsony, nádból font kalyiba volt két kerek ablakkal és alacsony ajtóval.
EnglishA luminous green object fell to the floor and came to rest among the reeds.
Egy fénylő, zöld tárgy hullott a padlót borító nádszálak közé.
EnglishThe Boscombe Pool is thickly wooded round, with just a fringe of grass and of reeds round the edge.
A Boscombe Poolt sűrű erdő veszi körül, csak keskeny sávban szegélyezi rét és nádas.
EnglishHer mother and grandmother's bones were made as weak as reeds by osteoporosis before they died.
Anyja és nagyanyja csontjait is teljesen meggyengítette a csontritkulás, mielőtt meghaltak.
EnglishSoon Lancelet caught one, then another; he tied their necks together with a band of reeds.
Hamarosan Lancelet is fogott egyet, majd még egyet, és nádszálakkal kötötte össze őket a nyakuknál.
EnglishDead grasses and rotting reeds loomed up in the mists like ragged shadows of long-forgotten summers.
Halott sás és korhatag nád magasodott fölébük, mint rég elfeledett nyarak viharvert árnya.
English'The Gods protect us,' said the hooded Kamboh, emerging like a buffalo from the reeds.
- Az istenek legyenek velünk! - kiáltott az ember, ki úgy bukkant elő kendője alól, mint bivaly a nádasból.
EnglishDry reeds hissed and rattled though they could feel no wind.
Száraz nád suhogott, zörgött körülöttük, bár a szelet nem érezték.
EnglishAmong the reeds at the edge there was a tall, slender bird like a heron, standing perfectly still on one leg.
A parti nád közt karcsú gém forma madár álldogált fél lábon, szobormereven.
EnglishThey found her at high noon, just as the sun came out after the storm, floating among the reeds of the Lake.
Délben találtak rá, amikor a nap előjött a vihar után, a Tó vízinövényei közt lebegett.
EnglishHis chamber was furnished with a straw pallet, a table, a chair, an old commode and a carpet of fresh reeds.
Szobája berendezése egy szalmazsákból, egy asztalból és székből, s egy régi komódból állt.

Synonyms (English) for "reed":

reed