EN

reel {noun}

volume_up
reel (also: barrel, roll, roller)
Round and round went the spindle; the reel sank toward the floor and she twisted the thread smoothly.
Körbe-körbe forgott az orsó; a kerék lefelé süllyedt, Morgaine lassan sodorta a fonalat.
It means a length of yarn or thread that has been wound on a reel.
Egy tekercs felcsévélt cérnát vagy fonalat jelent.
How many reels of film are allowed to go to dust?
Vajon hány tekercs filmet hagytunk már így is tönkremenni?
So someone has to be there to switch the projectors at the exact moment that one reel ends and the next one begins.
Megfelelő pillanatban vetítőt kell váltani, mikor az egyik tekercs véget ér, a másik meg elkezdődik.
reel (also: cop, quill, spool)
reel (also: mule, paddle, swift)
reel (also: roll)

Context sentences for "reel" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHer own spindle began to twirl again, and the reel sank slowly toward the floor.
- A fiatalasszony orsója ismét pörögni kezdett, s a kerék lassan megindult lefelé.
EnglishThe reel stands were the first target and there was one for each machine.
Ezek az etetőszerkezetek voltak az első számú célpontok, mind a négy gépnél egy-egy.
EnglishHe maneuvered over to the cable reel and activated its motor, tightening the cable.
A kábeltekercshez irányította magát, beindította a motort, megfeszítette a kábelkötelet.
EnglishDarrigo saw a rushing armsman crash into the youth, reel, and keep on run-ning.
Darrigo fegyvereseket látott nekirohanni az ifjúnak és az megpördült.
EnglishShe began to reel across the lawn again, a scarecrow figure with bulging eyes, toward Main Street.
Keresztüllépdelt a pázsiton megint kifordult szemű madárijesztő, a Main Street felé.
EnglishAfter his father's fatal coronary, the Bazun rod and reel had disappeared.
Apja végzetes szívrohama után eltűnt a Bazun-bot szőrén-szálán.
EnglishMoving quickly, she attached the carry line to the tension wire and to the takeup reel.
Hart gyors mozdulatokkal ráerősítette a tartókábelt a kifeszített kötélre és a tekercselő orsóra.
EnglishIt was exactly eleven, and he was in place with a rod and reel.
Pontosan tizenegy óra volt; a megfelelő helyen várakozott a horgászbottal meg az orsóval.
EnglishWas it the heat and the wine that made the rock walls reel and put the cold sickness in his belly?
Vajon a hőség és az elfogyasztott bor hatására látszottak remegni Carse előtt a kőfalak?
EnglishRound and round went the spindle; the reel sank toward the floor and she twisted the thread smoothly.
Körbe-körbe forgott az orsó; a kerék lefelé süllyedt, Morgaine lassan sodorta a fonalat.
EnglishEvery now and then Danny would reel it in, examine the sinker and hook below it, and then toss it out again.
Danny időnként behúzta, megvizsgálta az ólmot meg a horgot, aztán visszadobta.
EnglishThe microphone was set up, and the reel-to-reel tape recorder set to turning.
Beállították a mikrofont és a szalagos magnetofont.
EnglishDo not you feel a great inclination, Miss Bennet, to seize such an opportunity of dancing a reel?
- Nem volna kedve, Miss Bennet, felhasználni az alkalmat, hogy erre a dallamra táncoljon velem?
EnglishWhatever was on the other end of the line was welcome to reel me in.
Itt az ügyvédje mondta a detektív, én pedig még magam
EnglishHe would drink the liquid unsuspectingly, and a few moments later he would reel over and fall unconscious.
- Gyanútlanul lehajtja az italt, s néhány másodpercen belül öntudatlanul lefordul a székről.
EnglishThe furious beating of wings almost caused her to reel backward.
Mintha láthatatlan galambok százai repdesnének körülötte.
EnglishThe shoulder harness inertial reel took up the slack, anchoring McLanahan's back upright in the seat.
A vállán átkötött biztonsági öv hengere követte a mozgását, és szorosan a székhez rögzítette a férfit.
EnglishHe rewound the tape, packed the tape recorder into its case, picked it up and took the reel of tape.
Visszatekercselte a szalagot, a dobozába rakta a magnetofont, és felnyalábolta a magnótekerccsel együtt.
EnglishCompanies, and holding companies--makes your brain reel.
Vállalatok és fiókvállalatok, az embernek beleszédül a feje!
EnglishIt means a length of yarn or thread that has been wound on a reel.
Egy tekercs felcsévélt cérnát vagy fonalat jelent.