EN

refectory {noun}

volume_up
refectory (also: dining room)
Before the refectory, I came to a set of stone stairs.
Az ebédlő előtt egy lépcsősorhoz értem.
Then, boom, you're off like a shot around the corner of the refectory.
Aztán egyszer csak, bumm, mintha puskából lőttek volna ki, eltűntél az ebédlő sarkánál.
Anur came running through from the refectory.
Anur lélekszakadva rohant feléjük a refektórium fell.

Context sentences for "refectory" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'if I may be permitted, I'll join you and your knights in refectory for the noon meal.'
Ha megengedi, az ebédnél csatlakoznék önhöz és a lovagjaihoz a refektóriumban.
EnglishThen, boom, you're off like a shot around the corner of the refectory.
Aztán egyszer csak, bumm, mintha puskából lőttek volna ki, eltűntél az ebédlő sarkánál.
EnglishA moment later Prince Cassander entered the refectory, with his friend Sir Camrols.
Cassander herceg lépett az étkezőbe barátjával, Sir Camrolsszal.
EnglishThe corridor from the portal to the refectory was lined with warriors.
A bejárattól az ebédlőig húzódó folyosóra sorfalat állítottunk.
EnglishThe next day, Saul was still sulking when Chris came over to him outside the refectory after lunch.
Másnap Saul még mindig rosszkedvében volt, amikor Chris az ebédlőből jövet odalépett hozzá.
EnglishThere was a long refectory table and a good many oak chests, and some beautiful old chairs.
A terem középen hosszú tölgyfa asztal volt, és néhány szék.
EnglishThough they had to walk in ranks, they nonetheless seemed to crowd around Saul as they entered the refectory for lunch.
Amint beléptek a refektóriumba, a sor felbomlott és mindenki Saul köré tömörült.
EnglishHe found them in the empty, between-meal refectory area.
Az étkezések között kiürült ebédlőben talált rájuk.
EnglishInside the Refectory, another guard took their coats.
A refektóriumban egy másik őr elvette a bundájukat.
EnglishAcross from the high school was a cluster of buildings that made up the 11 residence halls and refectory, she said.
A középiskolával szemben elhelyezkedő épületcsoport a kollégiumot és a refektóriumot foglalta magában.
EnglishAs the lights went up, Nigel Irvine moved to the head of the long rectangular refectory table of Wyoming pine.
Mikor felkapcsolták a lámpákat, Nigel Irvine kiment a wyomingi fenyőből készült hosszú ebédlőasztal elejére.
EnglishAnur came running through from the refectory.
Anur lélekszakadva rohant feléjük a refektórium fell.
EnglishBefore the refectory, I came to a set of stone stairs.
Az ebédlő előtt egy lépcsősorhoz értem.
EnglishIt was time for lunch in the campus refectory.
A főiskolai étkezdében eljött az ebéd ideje.
EnglishFor a while, monks and deputies were busy in the hallways, the refectory, the kitchen, and other nearby rooms.
A seriff helyettesek és segítőik egy ideig az előtérben kutakodtak, majd áttértek az ebédlőre, a konyhára és a többi helyiségre.
EnglishThe young priest talked, and half an hour later, Dyer was table-hopping, spiking the refectory with laughter.
A fiatal papnak erre megeredt a nyelve, és fél órával később Dyer, a teremben általános derültséget keltve, már az asztalt táncoltatta.
EnglishBut the point is this: Marilee spread out my pictures on a refectory table in his studio, and he knew what they were.
De a lényeg a következő: Marilee kiteregette a képeimet a műterem ebédlőasztalára, és Gregory pontosan tudta, hogy miről van szó.
EnglishOld violins, the color of the veneer on certain old paintings, were piled in the entrance on a refectory table of anamorphic irregularity.
A bejáratnál, távlatilag torzuló, hosszú asztalon ódon festmények lazúrfényében csillogó régi hegedűk hevertek.
EnglishI turned north along the refectory, in which the monks take their meals, and no lights were aglow at one o'clock in the morning.
Próbáltam a hóesésen keresztül szemügyre venni a nyugatra lévő erdőt, de ha volt is valaki odakint, eltakarta a hó függöny.
EnglishGordon took a moment to glance over toward the big fireplace, where the new southern recruits were being tended by the Refectory staff.
Gordon egy pillanatra odasandított a nagy kandalló felé, ahol az étkező személyzete a most érkezett déli újoncokat ápolta.