"referendum" translation into Hungarian

EN

"referendum" in Hungarian

EN

referendum {noun}

volume_up
referendum (also: popular vote)
What sort of referendum do those who argue for a referendum want?
Milyen népszavazást akarnak azok, akik a népszavazás mellett érvelnek?
This referendum is crucial to the acceptance, or rejection, of the Treaty of Lisbon.
A népszavazás a Lisszaboni Szerződés elfogadása, illetve elutasítása szempontjából meghatározó.
Only a referendum can cancel what another referendum has decided.
Csak egy népszavazás vethet véget annak, amit egy másik népszavazáson már eldöntöttek.

Context sentences for "referendum" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIreland's 'no' in the referendum was not a reaction to the strength of the euro.
Az ír népszavazásban adott "nem” válasz nem az euró erősségére adott válasz volt.
EnglishIn about a week's time the referendum on the Treaty will take place in Ireland.
Körülbelül egy hét múlva tartják Írországban a szerződésről szóló népszavazást.
EnglishBut the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
Ugyanakkor a népszavazást közvetlenül követő időszak pozitív lendülete elfogyott.
EnglishIn a second referendum, the Irish people vote in favour of the Treaty of Nice.
A második ír népszavazáson az állampolgárok a Nizzai Szerződés mellett szavaznak.
EnglishMr President, on 2 October, the Irish will have a referendum on the Lisbon Treaty.
Elnök úr! Október 2-án az írek népszavazást tartanak a Lisszaboni Szerződésről.
EnglishThe will of the people expressed through a referendum is direct and unequivocal.
A polgárok népszavazás során érvényesített véleménye közvetlen és egyértelmű.
English(NL) Any euphoria about the second referendum in Ireland is totally out of place.
(NL) A második írországi népszavazással kapcsolatos lelkesedés teljesen téves.
EnglishHe signed up to a Treaty on which he promised the British people a referendum.
Olyan Szerződést írt alá, amelyre vonatkozóan a brit embereknek népszavazást ígért.
EnglishThe same thinking applies to the forthcoming constitutional reform referendum.
Ugyanez a gondolat vonatkozik a közeledő népszavazásra az alkotmányreformról.
EnglishWhat happened in Ireland in the referendum was not a victory for democracy.
Ami Írországban a referendum kapcsán történt, az nem a demokrácia győzelme volt.
EnglishThose of us who are asking for a referendum perhaps represent 40 or 50 out of 785.
Akik közülünk népszavazást kértek, talán csak 40-50 főt tesznek ki a 785-ből.
EnglishIt is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.
Ennélfogva ez egy másik ok arra, hogy a Szerződést népszavazásnak vessük alá.
EnglishWe must follow their example: they did not wait; they did not hold a referendum.
Követnünk kell a példájukat: nem várhatunk; ők nem tartottak népszavazást.
EnglishThey never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
Soha nem jut eszükbe a spanyol népszavazást vagy a luxemburgi népszavazást emlegetni.
EnglishWhenever the people of Europe get the chance of a referendum, they reject it.
Amikor csak lehetőségük nyílik a népszavazásra, Európa polgárai elutasítják az EU-t.
EnglishThat is why the European Council should respect the outcome of the Irish referendum.
Ezért kell az Európai Tanácsnak tiszteletben tartania az ír népszavazás eredményét.
EnglishThree quarters of the citizens of the Czech Republic want a referendum on the subject.
A Cseh Köztársaság lakosságának háromnegyede népszavazást akar erről a kérdésről.
EnglishThese positive messages would be particularly important following the Irish referendum.
Különösen fontosak lennének ezek a pozitív üzenetek az ír népszavazást követően.
EnglishA referendum is held in Ireland, the people vote against the Treaty of Nice.
Az írországi népszavazáson az állampolgárok elutasítják a Nizzai Szerződést.
EnglishThat being said, I am not going to express an opinion on a hypothetical referendum.
Az elmondottak után nem alkotok véleményt egy feltételezett népszavazásról.