"referral" translation into Hungarian

EN

"referral" in Hungarian

EN

referral {noun}

volume_up

Context sentences for "referral" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI therefore ask for the House's support for a referral back to committee.
Arra kérem a Házat, hogy szavazza meg a jelentés visszautalását a bizottsághoz.
EnglishHowever, at that time, the referral arrived in Parliament at very short notice.
Ugyanakkor azonban a visszaküldés a Parlamentbe nagyon hamar megtörtént.
EnglishI ask therefore for the application for referral back to committee to be withdrawn.
Ezért kérem a Bizottsághoz való ismételt beterjesztésre vonatkozó kérelem visszautasítását.
English(Parliament rejected the motion for referral back to committee)
(A Parlament elutasítja a bizottsághoz történő visszautalásra tett indítványt.)
English(The request for referral back to committee was rejected)
(A bizottsághoz történő visszautalásra irányuló kérelmet elutasították)
English(The request for referral back to committee was rejected)
(A bizottságnak történő visszautalásra vonatkozó kérést elutasítják.)
EnglishI would urge you to reject the referral back to committee.
Sürgetem Önt, hogy utasítsa el a bizottsághoz történő visszautalást.
EnglishPursuant to Rule 168, the ALDE Group would like to make a request for referral back to committee.
A 168. cikk értelmében az ALDE-képviselőcsoport a bizottsághoz történő visszautalást szeretne kérni.
English(The request for referral to committee was rejected)
(A bizottsághoz való visszautalásra irányuló kérést elutasítják.)
EnglishReferral back to committee is therefore necessary in order to negotiate with the Commission once again.
A bizottságnak azért kell visszaküldeni a dokumentumot, hogy ismételten tárgyalhassunk a Bizottsággal.
EnglishThat is why referral back to committee really is an argument that we should be allowed to raise here.
Ezért van az, hogy a bizottsághoz történő visszautalás olyan érv, amelynek felvetését meg kell hogy engedjék nekünk.
EnglishI am therefore in favour of supporting referral back to committee or, if this is impossible, of voting against it.
Ezért azt támogatom, hogy a jelentést utaljuk vissza a bizottsághoz, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ne szavazzuk meg.
EnglishPartial results and referral received
Részleges eredmény és hivatkozás érkezett
EnglishEvery client came by referral.
Csak ajánlással érkező ügyfelekkel álltak szóba.
EnglishReferral to committees: see Minutes
Bizottságok felkérése: lásd a jegyzőkönyvet
EnglishReferral would serve no useful purpose.
EnglishYou may note that almost a year has elapsed between the referral of this agreement to Parliament and this debate this evening.
Feltűnhet Önöknek, hogy csaknem egy év telt el a ma esti vitáig azóta, hogy ezt a megállapodást a Parlament elé terjesztették.
EnglishReferral hop limit exceeded
EnglishIf there is a request for a referral because there is no quorum, the point is not carried forward, it is annulled.
Ha azért van visszautalásra irányuló kérelem, mert nincs határozatképesség, akkor a javaslatot nem terjesztik elő, hanem meg lesz semmisítve.
EnglishReferral back to committee for reconsideration of amendments tabled in plenary (Rule 156): see Minutes
Plenáris ülésen benyújtott módosítások bizottsághoz való visszautalása, újabb vizsgálat céljából (az eljárási szabályzat 156. cikke): lásd a jegyzőkönyvet