EN

referring {noun}

volume_up

Context sentences for "referring" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOf course, I am not referring here to the aid provided following disasters.
Természetesen nem a katasztrófák áldozatainak nyújtott támogatásra gondolok itt.
EnglishWhen you say India, I presume you are not referring to people of Indian nationality.
Amikor Malaysiáról beszél, gondolom, nem arra céloz, hogy malájokat keressek föl.
EnglishI am referring to Banco Português de Negócios and Banco Privado Português.
A Banco Português de Negócios és a Banco Privado Português nevű bankokra utalok.
EnglishI heard one speaker, for example, referring to projects for cooperation in education.
Az egyik felszólaló például az oktatási együttműködési projektekre hivatkozott.
EnglishCan we really go on referring to a common area of security shared with Russia?
Valóban továbbra is beszélhetünk az Oroszországgal közös védelmi térségről?
EnglishI assume you're referring to the vote on the Senate's clean-air bill,' Gerrard said.
Feltételezem, a szenátusbeli légtisztítási törvény szavazására gondol, uram.
EnglishI am referring here to the use of nanomaterials, so frequently mentioned here.
Itt a nanoanyagok használatára gondolok, amit oly gyakran említettünk itt.
EnglishI am referring in this instance to activities involving both young and old alike.
Ebben az összefüggésben fiatalokat és időseket egyaránt érintő tevékenységekre gondolok.
EnglishReferring to your question, sir, I am not really sure that I understood it.
Ami pedig az Ön kérdését illeti, nem vagyok teljesen biztos abban, hogy megértettem.
EnglishI am referring first of all to the fight against terrorism and organised crime.
Elsősorban a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni harcra gondolok.
EnglishHere again, I am referring to what Ban Ki-moon was saying to us this morning.
Ismét visszautalok a ma délelőtt Ban Ki-Mun által előttünk elmondottakra.
EnglishI am referring in particular to the amendments by the GUE/NGL Group and the Greens.
Itt főleg a GUE/NGL képviselőcsoport és a Zöldek által javasolt módosításokra gondolok.
EnglishI am referring to the bodies at every level of national and European administration.
Én most a nemzeti és az európai közigazgatás valamennyi szintjének testületeire utalok.
EnglishI am referring to an absurd institution called the National Audiovisual Council.
A Nemzeti Audiovizuális Tanács elnevezésű abszurd intézményre utalok.
EnglishI am referring by this to the agreements between the European Union and Canada.
Itt az Európai Unió és Kanada közötti megállapodásokra kívánok utalni.
EnglishMy mother was a bad writer, Garp wrote, referring to Jenny's autobiography.
"Anyám írónak rossz volt - írta Garp anyja életrajzáról -, de költőnek még rosszabb.""
EnglishI am referring here, in particular, to research into the future generation of biofuels.
Itt különösen a bioüzemanyagok jövő generációira irányuló kutatásra utalok.
EnglishI am referring above all to the very poor countries of the third world.
Itt elsősorban az úgynevezett harmadik világ különösen szegény országairól van szó.
EnglishPeter is referring to the flags the townsmen have been putting up in all the local boroughs.
- Peter azokra a zászlókra gondol, amiket a lakosság vont fel az összes kerületben.
English'You're referring to the reception at your estate?' the driver asked, then shrugged.
- A fogadásra céloz a birtokán? - kérdezte a sofőr, majd vállat vont.