"refinancing" translation into Hungarian

EN

"refinancing" in Hungarian

EN refinancing
volume_up
{noun}

Context sentences for "refinancing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen it's distinctly unusual, because the refinancing was done only four years ago.
Akkor meg pláne szokatlan a dolog, hiszen a bejegyzést csak négy éve végezték.
EnglishTherefore, it can be regarded as an appropriate refinancing instrument.
Ezért megfelelő refinanszírozási eszköznek tekinthető.
EnglishIn 2009, we also extended the maturity of our longer-term refinancing operation to one year.
Továbbá, 2009-ben meghosszabbítottuk egy évre a hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletünk lejáratát is.
EnglishWe said we would be ready to meet the immediate needs of refinancing, and we delivered on time.
Azt mondtuk, hogy készek vagyunk teljesíteni az azonnali refinanszírozási igényeket, és időben teljesítettünk.
EnglishIn particular, we scaled back the number, frequency and maturity of longer-term refinancing operations.
Ennek megfelelően csökkentettük hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteink számát, gyakoriságát és lejáratát.
EnglishThis brought our main refinancing rate to 1%.
Ezzel az irányadó refinanszírozási kamatláb 1%-ra csökkent.
EnglishWe must increase stocks and therefore boost production, which in turn will require proper refinancing.
Növelnünk kell a készleteket, és ennek érdekében fel kell lendítenünk a termelést, ami viszont megfelelő refinanszírozást fog igényelni.
EnglishI therefore call on the Council to make sufficient refinancing of harvests and food stocks its number one priority.
Ezért arra hívom fel a Tanácsot, hogy tegye első számú prioritássá a betakarítások és az élelmiszerkészletek refinanszírozását.
EnglishWe note that silent capital contributions are a proven refinancing instrument, which is compatible with EU law.
Tudomásul vesszük, hogy a csendes tőke-hozzájárulások kipróbált újrafinanszírozási eszköz, amely összeegyeztethető az uniós joggal.
EnglishTherefore, it must respond to the demands of the European Union, on the one hand, without neglecting its refinancing capacity, on the other.
Ezért egyrészt kénytelen reagálni az Európai Unió követeléseire, de eközben refinanszírozási képességét sem hanyagolhatja el.
EnglishThere is the danger that these important activities could come to a halt in Slovakia because of delayed re-financing of implemented activities.
Fennáll annak a veszélye, hogy fontos tevékenységeket állítanak le Szlovákiában a végrehajtott tevékenységek késedelmes refinanszírozása miatt.
EnglishOverall, within a period of only seven months - between October 2008 and May 2009 - we lowered our main refinancing rate by 325 basis points.
Mindössze hét hónap alatt - 2008 októbere és 2009 májusa között - összességében 325 bázisponttal csökkentettük az irányadó refinanszírozási kamatlábat.
EnglishIt is important to note that the objective of the fund is not to compensate private damage but to repair infrastructure and is a tool for refinancing.
Megjegyzendő, hogy az Alap célja nem az egyéni károk megtérítése, hanem az infrastruktúra-helyreállítás, és refinanszírozási eszközként működik.
EnglishIn addition to this, since the EIB has been granted refinancing from the ECB, it complies also with the necessary reporting requirements vis-à-vis the ECB.
Ezenkívül az EBB refinanszírozást vett igénybe az EKB-tól, így meg tud megfelelni a szükséges beszámolási kötelezettségeknek is az EKB felé.
EnglishIt is evident that, now, financing conditions are much less favourable and the problem facing these States is one of refinancing their external debt.
Nyilvánvaló, hogy a finanszírozási feltételek most sokkal kevésbé kedvezőek, és ezen tagállamok külső adósságaik refinanszírozásának problémájával szembesülnek.
EnglishFurthermore, Greek banks are heavily dependent on the ECB refinancing operations for short-term funding being shut off from the international money markets.
A görög bankok továbbá nagymértékben függnek az EKB refinanszírozási műveleteitől, mivel a rövid távú finanszírozás a nemzetközi pénzpiacokról nem lehetséges.
EnglishSo I want to ask you if you agree that some measures need to be put in place for SMEs which will require refinancing, and what role the Commission could play.
Tehát azt szeretném kérdezni: egyetért-e azzal, hogy intézkedéseket kell hozni a refinanszírozást igénylő kkv-k számára, és a Bizottság ebben milyen szerepet tudna vállalni?
EnglishIt is important to note that the objective of the Fund is not the compensation for private damage but to repair infrastructure and it is a tool of refinancing.
Fontos megállapítani, hogy az alap refinanszírozási eszközként szolgál, és célja nem a magánszemélyeknél felmerülő károk megtérítése, hanem az infrastruktúra helyreállítása.
EnglishTo say yes would mean the European Central Bank being at the beck and call of industry, rather than refinancing investment banks without any guarantee of repayment.
Ha igen, az azt jelentené, hogy az Európai Központi Bank mindig az iparág rendelkezésére állna, és nem refinanszírozná a befektetési bankokat mindenféle visszafizetési garancia nélkül.
EnglishIt is important to note that the purpose of the Fund is not to provide compensation for private losses, but to repair infrastructure, and the Fund is a re-financing instrument.
Fontos megállapítani, hogy az alap refinanszírozási eszközként szolgál, és célja nem a magánszemélyeknél felmerülő károk megtérítése, hanem az infrastruktúra helyreállítása.