EN

to reflect [reflected|reflected] {verb}

volume_up
It does not reflect any consistent set of common values.
Semmiféle következetes értékrendet nem tükröz.
However, all your statements remain formal and reflect wishful thinking that will not be followed by action.
Azonban minden állítás hivatalos, és vágyvezérelt gondolkodást tükröz, amit nem követnek tettek.
This report reflects outdated and failed thinking.
A jelentés idejétmúlt és kudarcos gondolkodásmódot tükröz.
to reflect (also: to glint)
The Member States' criminal law systems reflect their respective identities.
A tagállamok büntetőjogi rendszerében a saját identitásuk tükröződik.
The need for a more in-depth dialogue in these areas is reflected in my vote.
Szavazatomban tükröződik, hogy e területeken mélyre hatóbb párbeszédre van szükség.
This is worrying European public opinion and is reflected in our relations.
Ez aggasztja az európai közvéleményt, és ez tükröződik kapcsolatainkban is.
Optikai bevonatról viszont visszaverődik.

Context sentences for "to reflect" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEU visa policy should reflect the fundamental priorities of its foreign policy.
Az EU vízumpolitikájának az uniós külpolitika alapvető prioritásait kell tükröznie.
EnglishThe thumbnails are approximate, and may not reflect the current window contents.
A képek csak közelítő jellegűek, nem tükrözik teljes pontossággal az ablak tartalmát.
EnglishI would like to reflect on some of the questions from Members and try to answer them.
Szeretnék reagálni néhány képviselő kérdéseire, és megpróbálni ezekre válaszolni.
EnglishThe value of a currency must reflect the state of health of the economy it serves.
A valuta értékének az általa kiszolgált gazdaság egészségi állapotát kell tükröznie.
EnglishThese figures only partly reflect the suffering of the victims of these scams.
Ezek a számok csak részben tükrözik az átverések áldozatainak a szenvedését.
EnglishSome we can reflect or warp towards the Secondary by use of the channels we have built.
Nos, ezt az energiát kell nekünk elhajlítani és a második fázis felé irányítani.
EnglishSecondly, the EU diplomatic service should reflect the character of the Union.
Másodszor, az EU diplomáciai szolgálatának az Unió jellegét kell tükröznie.
EnglishAnd so, we reflect until we can sort of see that motherly expression in all beings.
Így addig elmélkedünk, míg meg nem látjuk ezt az anyai kifejeződést minden létezőben.
EnglishIt is my promise to you to try and reflect that in everything that the service does.
Ígérem önöknek, hogy igyekszem ezt a szolgálat minden tevékenységében megvalósítani.
EnglishSuch a consensus should also reflect current trends in the world economy.
Egy ilyen konszenzusnak az aktuális világgazdasági irányzatokat is tükröznie kell.
EnglishThey do not reflect the detailed and factual assessments that the committee has voted on.
Nem a bizottság által megszavazott részletes és tényleges értékeléseket tükrözik.
EnglishThe budget must reflect the Union's revised priorities arising from the treaty.
A költségvetésnek tükröznie kell a szerződésből fakadó felülvizsgált uniós prioritásokat.
EnglishThis amendment does not reflect what is expressly agreed on in the Cox package.
E módosítás nem tükrözi mindazt, amiben a Cox-csomag kapcsán nyilvánvalóan megállapodtunk.
EnglishAdministrations therefore need to reflect that, not necessarily their own cost basis.
Az igazgatásoknak ezért ezt kell tükrözniük, nem feltétlenül a saját költségbázisukat.
EnglishThey reflect certain conflicts within the blocked Doha development round.
Ezek a befagyasztott dohai fejlesztési fordulón belül zajló konfliktusokat tükrözik.
EnglishThese documents reflect the specific nature of the relationship between Europe and Africa.
E dokumentumok tükrözik az Európa és Afrika közötti kapcsolat sajátos jellegét.
EnglishAt the market Sarles sold his flounder for a decent price, then paused to reflect.
A piacon szerény árért eladta a rombuszhalat, majd megállt gondolkodni.
EnglishSome people find them too strong, but I think they reflect that sense of frustration.
Egyesek szerint túl erősen is, ám én úgy gondolom, hogy ezt a frusztrációt jól tükrözi.
EnglishThis high up, there isn't much dust or hu-1 midity in the air to reflect it.
Ilyen magasságban még por vagy páratartalom sincs a levegőben, amin visszatükröződhetne.
EnglishThe increase in health tourism does not reflect well on many European health systems.
Az egészségügyi turizmus növekedése sok európai egészségügyi rendszerre rossz fényt vet.