"reformist" translation into Hungarian

EN

"reformist" in Hungarian

EN

reformist {adjective}

volume_up
reformist
volume_up
reformista {adj.}
Since that time the reformist president Khatami has been replaced by the representative of a much harder political line.
Az eltelt időben a reformista Khatami elnök helyébe egy sokkal keményebb politikai vonal képviselője lépett.
For the Majles elections in March, to give you an example, 30% of candidates were disqualified, with those having reformist tendencies suffering the most.
A márciusi Madzslisz-választásokon például a jelöltek 30%-át diszkvalifikálták, és ez a leginkább a reformista tendenciák képviselőit sújtotta.
Tretiak predicted that the civil unrest engulfing Russia... will only worsen, unless Reformist President Karpov... can overcome the heating-oil shortage... that has already killed scores of Russians.
Tretiak azt jósolja, hogy a polgárok nyugtalansága... csak rosszabb lesz, hacsak a reformista Karpov elnök... nem oldja meg a fűtőolaj problémát... amely már tucatnyi oroszt vitt a halálba.

Context sentences for "reformist" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis is a proactive and reformist step forward in terms of the external action of the European Union.
Ez kezdeményező és reformlépésnek számít az Európai Unió külső fellépése szempontjából.
EnglishIt is also a reformist treaty. It corrects most of the problems from which the present Treaty of Nice suffers.
Ez egyúttal reformszerződés is, korrigálja a legtöbb problémát, amelytől a jelenlegi Nizzai Szerződés szenved.
EnglishSince that time the reformist president Khatami has been replaced by the representative of a much harder political line.
Az eltelt időben a reformista Khatami elnök helyébe egy sokkal keményebb politikai vonal képviselője lépett.
EnglishGeorgia, under the Western-oriented reformist President Saakashvili, has suffered considerably from Russia's heavy-handedness.
Grúzia - a nyugatorientált reformer elnök Szaakasvili vezetésével - jelentős mértékben szenvedett Oroszország keménykezűségétől.
EnglishAt the same time, Parliament should support the peaceful and reformist aspirations of the opposition, represented by the People's Mujahadeen.
Ugyanakkor a parlament támogassa a People's Mujahadeen szervezet által képviselt ellenzék békés és reformpárti törekvéseit.
EnglishFor the Majles elections in March, to give you an example, 30% of candidates were disqualified, with those having reformist tendencies suffering the most.
A márciusi Madzslisz-választásokon például a jelöltek 30%-át diszkvalifikálták, és ez a leginkább a reformista tendenciák képviselőit sújtotta.
EnglishThe very severe penalties for immorality and apostasy have led to justified protests by defenders of human rights outside Iran and by reformist politicians inside the country.
Az erkölcstelenségért és hitehagyásért járó szigorú büntetések ahhoz vezettek, hogy Iránon kívül az emberi jogok védői és Iránban a reformpárti politikusok jogosan tiltakoznak.
EnglishThis EU perspective functions as the glue that keeps the countries of the region on a peaceful and reformist track, which is extremely important in these sensitive and difficult times.
Ez az európai perspektíva olyan összetartó erőként működik, amely békés és reformer úton tartja a térség országait, ami rendkívüli jelentőséggel bír ezekben a nehéz időkben.
EnglishGyula Horn, the then Foreign Minister of Hungary, and Prime Minister, Miklós Németh, performed an historic act, which could not have taken place without the reformist efforts of Mikhail Gorbachev.
Horn Gyula akkori magyar külügyminiszter és Németh Miklós miniszterelnök történelmi tettet hajtott végre, amely nem ment volna végbe Mihail Gorbacsov reformtörekvései nélkül.
EnglishTretiak predicted that the civil unrest engulfing Russia... will only worsen, unless Reformist President Karpov... can overcome the heating-oil shortage... that has already killed scores of Russians.
Tretiak azt jósolja, hogy a polgárok nyugtalansága... csak rosszabb lesz, hacsak a reformista Karpov elnök... nem oldja meg a fűtőolaj problémát... amely már tucatnyi oroszt vitt a halálba.

Synonyms (English) for "reformist":

reformist