Context sentences for "to refuel" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey have a boat, and the people of the town will not let them refuel.
Van hajójuk, de a helybéliek megtagadják tőlük a fűtőanyagutánpótlást.
EnglishThe Q-5 and the A-5 are the only planes we have that can aerial refuel.
A Q-5-ösök és az A-5-ösök az egyedüli levegőben utántölthető gépeink.
EnglishAnd if I have to refuel this plane without your help I will.
- Ha a maga segítsége nélkül kell teletöltenem ezt a gépet, akkor is megteszem.
EnglishIt's not worth your le 9 Refuel this aircraft, Colonel, Elliott said finrily.
- Tankoljon, ezredes - válaszolta határozottan Elliott.
EnglishYou've got it into auto-refuel mode and it's sequencing right?
Automatikus üzemanyag-feltöltő üzemmódba állítottad és jól működik?
EnglishIt was essentially a windowless Boeing 707, also equipped to refuel other aircraft.
Gyakorlatilag egy ablakok nélküli Boeing 707-es volt, amely képes volt más repülőket is ellátni üzemanyaggal.
EnglishAirplanes flew farther now, and could refuel in midair.
A gépek manapság messzebbre repülnek, a levegőben is tudnak tankolni.
EnglishOn the evening of December 7, 1941, USS Enterprise pulled into Pearl Harbor to refuel and rearm.
1941. december hetedikén este, az USS Enterprise kikötött Pearl Harborban, hogy feltankoljon és feltöltsék a készletét.
English- [Women giggling] Can you believe we had to refuel here?
El tudjátok hinni, hogy itt kell feltankolnunk?
EnglishThen you defuel them, service them-it takes about four hours to do that-and you can refuel them again.
Utána le kell engedni az üzemanyagot, karbantartás következik, ami mintegy négy óra, majd újra fel lehet tölteni őket.
EnglishThen let the boat tie up and refuel.
Aztán engedélyezzétek a kikötést, biztosítsatok fűtőanyagot.
EnglishWe'll have to refuel tomorrow, Grechko said.
Holnap üzemanyagot kell vételeznünk közölte Grecsko.
EnglishThe Apaches formed up and headed northwest to their base to refuel and rearm for the next mission.
Az Apache-ok kötelékbe rendeződtek, és visszarepültek a támaszpontra, hogy üzemanyagot és lőszert vételezzenek a következő küldetéshez.
EnglishHave to refuel on the way back, though.
EnglishWhen do they refuel, Comrade Captain?
EnglishThey carried tons of bunker fuel for their conventionally powered escorts, and were able to refuel them when the need arose.
Több ezer tonna üzemanyagot hordoznak a hagyományos meghajtású kísérőhajók számára, s szükség esetén képesek feltölteni azokat.
EnglishRefuel this plane.
EnglishBefore we can refuel those helos of yours, we have to make that 'can go away, a petty officer explained as lightly as he could.
Ha fel akarjuk tankolni a maguk helikoptereit, előbb el kell küldenünk valahová azt a rombolót magyarázta a tóié telhető legkönnyedebb stílusban egy tengerészaltiszt.
EnglishWe can follow them all the way to where they're going, Ed Foley said, exaggerating somewhat, since he didn't understand the AWACS would have to refuel on the way.
Bárhova mennek is, nyomon tudjuk követni őket - hencegett Ed Foley némileg túlozva, hiszen nem értette meg, hogy az AWACS-nak útközben tankolnia is kell.
EnglishThe flanking divi- sion of four, called Blinder Flight, fulfilled its limited mission of killing the airborne-radar birds, then turned hack to John Stennis to refuel and rearm.
Miután a négyes oldalszárny teljesítette küldetését, kilőtte a radarmadarakat, s visszatért John Stennisre, hogy a gépek feltankoljanak üzemanyaggal és fegyverekkel.