EN

refuge {noun}

volume_up
This also applies to the Sterckx report concerning ports of refuge.
Ugyanez vonatkozik a Sterckx-jelentésre a menedék kikötőhelyet illetően.
You wish to operate entirely alone, without friends or refuge.
Ön tehát teljesen egyedül óhajt dolgozni, barátok és biztonságos menedék nélkül.
It wasn't a pretty refuge, but it was the best he'd got at the moment.
Nem a legjobb menedék volt, de nem talált jobbat.
refuge (also: resource)

Context sentences for "refuge" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe opened her eyes, and finally recognized what refuge the sergeant had chosen.
Kinyitotta a szemét és végül rájött, milyen búvóhelyet talált magának az őrmester.
EnglishIt was their noise that made the ground shake, as they destroyed their refuge.
Most az ő zajongásuktól rengett a föld, ahogy megsemmisítették a menedéküket.
EnglishLast year, Karen refugees fleeing the repressions took refuge in Thailand.
Az elnyomás elől menekülő karen menekültek tavaly Thaiföldön találtak menedékre.
EnglishCouldn't she just sink and ink, further into the nowhere she'd taken refuge in?
Nem lett volna jobb, ha egyre mélyebbre és mélyebbre süpped a semmibe, ahová menekült?
EnglishThe monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.
Aki a közelben fekvő Phuoc Hue templomban keresett menedéket, azt bántalmazták.
EnglishWhen they came to kill me, I cast myself into the Gate: I bad not other refuge left.
Addig hajszoltak, míg nem maradt más választásom, mint hogy átmenjek az egyik Kapun.
EnglishThe most important provisions in the proposal are those relating to places of refuge.
A javaslat legfontosabb rendelkezései azok, amelyek a menedék kikötőre vonatkoznak.
EnglishI must seek some other refuge, something more remote, and more likely to remain so.
Más rejtekhelyet kell találnom, valami eldugottabbat, ami remélhetőleg olyan is marad.
EnglishDue to the lack of security there, more and more people are seeking refuge in the camps.
A biztonság hiányából fakadóan egyre több ember keresi fel a menekülttáborokat.
EnglishOn 1 January 2008 more than 3 000 people were taking refuge in the parish of Langas.
2008. január 1-jén több mint 3000 ember menekült a langasi egyházközségbe.
EnglishAt times like that, the tire life seems to be a refuge almost as serene as a monastery.
Ilyenkor rendszerint azt kívánom, bárcsak az abroncsbizniszben dolgozhatnék.
EnglishIt isn't the world any more than this island refuge of mine is the world.
Ugyanúgy nem egyenlő a világgal, mint ahogy az én szigeti menedékem sem az.
EnglishHe reached the pink door and took refuge behind it without incident.
Különösebb esemény nélkül érte el a rózsaszínű ajtót, és lelt menedékre mögötte.
EnglishOnly high-flying birds of prey, eagles or condors, could find refuge there.
Ott csak a hatalmas madarak, sasok és kondorkeselyűk keresnek menedéket!"
EnglishThe darkness and cold came up at him, and he sought the chill as a refuge.
Aztán a völgy lejteni kezdett, és Toshio nyugodt mélységbe vitte a bobot.
EnglishPeople are taking refuge in the forests, praying for safety from the Hindu fanatics.
Az emberek az erdőkben bujkálnak, és a hindu fanatikusoktól való biztonságért imádkoznak.
EnglishI am not looking for a refuge: my aim is Ivrel, and that is all This is my order, Vanye.
Néhány szerzetes közelebb ment hozzá, és lenyűgözve hallgatta a fiú énekét.
EnglishHowever, the refuge of parliamentarianism, Mr Hannan, is here in Strasbourg.
Azonban, Hannan úr, a parlamentarizmus menedéke itt van, Strasbourgban.
EnglishAnd he knew that he could not take refuge in Lord Rutherford's shadow.
Jól tudta, hogy ezúttal nem lelhet menedékre Lord Rutherford árnyékában sem.
EnglishEven now they'd be looking for a place of refuge before morning broke.
Õk már most is búvóhelyet keresnek, hogy védve legyenek, mikor a nap felkel.

Synonyms (English) for "refuge":

refuge