EN

regal {adjective}

volume_up
High regal gray buildings with their double windows and iron balconies line this boulevard.
Kettős ablakú, kovácsoltvas erkélyű, magas, fejedelmi, szürke házak szegélyezik a körutat.
A tall, regal lady of blue flame, her eyes dark and level as they met his.
A kék láng magas, fejedelmi úrnője, szemei sötétek és semmi jót nem tükröztek, ahogy beléjük nézett.
The furnishings of the dining room were regal and faintly charming.
Az ebédlőt fejedelmi nagystílűséggel bútorozták be.
regal (also: royal, sceptred)
Her face had the sort of regal composure that fitted the image.
Arcán szinte megszokottá vált egyfajta királyi kifejezés, ami, be kell ismernie, illett a képbe.
Királyi, méltóságteljes volt a megjelenése.
He made himself rather regal now, in spite of his rags.
Királyi jelenség volt így, rongyokban is.
The apparition was gowned and regal and stood in the air well clear of the ground.
Megjelenése uralkodói volt köpenyében, ahogy ott állt a tiszta levegőben lebegve.
The sword of the Sacred Regalia of the Druids, she said quietly.
- A druidák szent uralkodói jelvényeinek kardja - mondta halkan.
Shaking his head, Elminster peered past whirling shoulders and laughing faces, seeking a tall, regal face with serene dark eyes.
Fejét rázva elnézett az örvénylő vállak és nevető arcok között egy magas, uralkodói tekintetet keresve.

Context sentences for "regal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe apparition was gowned and regal and stood in the air well clear of the ground.
Megjelenése uralkodói volt köpenyében, ahogy ott állt a tiszta levegőben lebegve.
EnglishThere was a new and stonily regal bust of Azoun standings in one comer, too.
Ráadásul Azoun vadonatúj kő mellszobra díszelgett az egyik sarokban.
EnglishThe mahogany face was regal and composed, the voice deep and precise.
A mahagóni arc méltóságteljes és nyugodt volt, a hang mély és rezzenetlen.
EnglishMy poor, stupid brother looked very regal as he lay on his bier in his state robes.'
Az én szegény, ostoba bátyám nagyon uralkodóian nézett ki a ravatalon a kormányzói köpenyében.
EnglishNever allow the shades of despair to mar the regal beauty of your cheeks!
- Drága királyném, soha ne hagyja, hogy a csüggedés árnyéka homályosítsa el gyönyörű arcát!
EnglishGillerlain Regal, the Champagne of Perfumes, came in at the door with her.
Gillerlain Regal, a Parfümök Pezsgője vele együtt jött be az ajtón.
EnglishHigh regal gray buildings with their double windows and iron balconies line this boulevard.
Kettős ablakú, kovácsoltvas erkélyű, magas, fejedelmi, szürke házak szegélyezik a körutat.
EnglishHis regal bearing, Hari decided, would do credit to a clothing-store mannequin.
Úgy néz ki ebben a,z ünnepi talárban, gondolta Hari gúnyosan, mint valami kirakatba állított próbababa.
EnglishHari knew this, yet the effect still worked; Cleon looked masterful, regal.
Hari pontosan tudta, mi történik, de a trükk nála is bevált.
EnglishA tall, regal lady of blue flame, her eyes dark and level as they met his.
A kék láng magas, fejedelmi úrnője, szemei sötétek és semmi jót nem tükröztek, ahogy beléjük nézett.
Englishman who took it was tall, well-dressed, and almost regal-looking.
A segéd magas, jólöltözött, majdhogynem királyi kinézetű férfi volt.
EnglishFor the first time she understood the simple meaning of the word regal.
Életében először értette meg a királyi jelző valódi értelmét.
EnglishConstal, it seems the Regal Lady Mistwind turned her nightly manhunt hither.
Úgy tűnik, hogy Ködszellő úrnő kivetette a hálóját.
EnglishHer face had the sort of regal composure that fitted the image.
Arcán szinte megszokottá vált egyfajta királyi kifejezés, ami, be kell ismernie, illett a képbe.
EnglishGracious and regal she seemed, more a ruler than an apprentice.
Inkább egy uralkodó benyomását keltette, semmint egy tanoncét.
EnglishTall, regal, the young woman strode forward as if this moment had been rehearsed a thousand times.
A magas, nemes tartású leány úgy vonult előre, mintha ezerszer elpróbálta volna ezt a pillanatot.
EnglishThe great canopy of the Master's regal bed was a baldaquin trimmed each fortnight with new gold fringe.
A Mester fejedelmi ágyának mennyezete a baldachin, amelyen kéthetente cserélik az aranyrojtot.
EnglishOhGillerlain Regal, the Champagne of Perfumes, he said woodenly.
Ó, Gillerlain Regal, a Parfümök Pezsgője mondta tompán.
EnglishThe furnishings of the dining room were regal and faintly charming.
Az ebédlőt fejedelmi nagystílűséggel bútorozták be.
EnglishRegal he seemed, his chest gleaming in the light; his sex hard and ready for her.
Fejedelminek tűnt a halvány fényben megcsillanó mellkasával; felajzott férfiasságával, készen arra, hogy a magáévá tegye.

Synonyms (English) for "regal":

regal