EN

region {noun}

volume_up
The region is not secure, but full of the Taliban, and they did it.
A terület nem biztonságos, tele van tálibokkal, és ők megtették.
You should find no trouble; the region is free of Ska.
Nem hiszem, hogy bármi gond lenne, ugyanis tiszta a terület, arra nincsenek skák.
Situation and cultural heritage in Kashgar (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China)
A Kashgarban kialakult helyzet és a város kulturális öröksége (Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület, Kína)
The region I come from adjoins the Republic of Moldova and Ukraine.
A térség, melyből származom, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna által határolt vidék.
Population density is also higher in southern Sweden, with many people living in the valley of Lake Mälaren and the Öresund region.
A népsűrűség is délen nagyobb: sűrűn lakott a Mälaren-tó völgye és az Öresund-vidék.
Presv ably it had been built to serve the entire region, for was massively larger than a town Midian's size cod ever have required.
Valószínűleg az egész környező vidék kiszolgálására épült, mert jóval nagyobb volt, mint amekkora egy Midian nagyságú városkának kellhetett.

Context sentences for "region" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBaroness Ashton is in the region and what Mr Füle proposes makes a lot of sense.
Ashton bárónő a régióban tartózkodik, és amit Füle úr javasol, annak van értelme.
EnglishLet me also say that we will be there with the BMW region for the years to come.
Szeretném megnyugtatni, hogy az elkövetkező években is ott leszünk a BMW-régióban.
EnglishThe EU Member States in the region can play an important role in this process.
Az EU térségbeli tagállamai ebben a folyamatban jelentős szerepet tölthetnek be.
EnglishThe logical consequence of this is that pollution will increase in the region.
Ebből logikusan következik, hogy a térségben növekedni fog a környezetszennyezés.
EnglishTo what extent, Brys asked, has her battalion made use of the caches in the region?
Mennyiben aknázta ki hadserege a környéken található készleteket? kérdezte Brys.
EnglishThese are pipeline routes, which emerge from Kurdistan, which is an oil-rich region.
Ezek olajvezeték-utak, amik Kurdisztánból indulnak, egy olajban gazdag régióból.
EnglishModernised buildings are one of the best signs of the European Union in the region.
A felújított épületek mutatják a legjobban az Európai Unió jelenlétét a régióban.
EnglishTherefore we, in our region, do not believe in a conflict between cultures at all.
Emiatt mifelénk nem hisszük, hogy a kultúrák között nézeteltérés léphetne fel.
EnglishThe region is not only important for Europe but also, of course, for its neighbours.
A térség nemcsak Európa, de természetesen szomszédos országai számára is fontos.
EnglishThe second fact is that sub-Saharan Africa is the poorest region on the planet.
A második tény, hogy Afrika szubszaharai területe a bolygónk legszegényebb régiója.
EnglishHowever, here, as for the rest of the region, there is no room for complacency.
Ugyanakkor itt sem, mint a térség többi része esetében sincs helye önelégültségnek.
EnglishThe EU's investment stock in the Mercosur region amounts to EUR 167 billion a year.
Az EU befektetési állománya a MERCOSUR-régióban évente 167 milliárd euróra rúg.
EnglishIn turn, more than 40% of exports from the region to the EU are basic products.
Ezért cserébe a régióból az EU-ba irányuló kivitel több mint 40%-a alapanyag.
EnglishThis means that the Black Sea region is a very important one for the European Union.
Ez azt jelenti, hogy a fekete-tengeri régió igen fontos az Európai Unió számára.
EnglishOK, so this is our movie of the equatorial region of Titan, showing these dunes.
Ez a film a Titán egyenlítőjének környékét mutatja, jól látszanak a dombok.
EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
Kelet-Ázsiában több van ezekből a központokból, mint a világ bármely más régiójában.
EnglishThe Chinese of Taiwan are therefore also welcome in my home region of Padania.
A tajvani kínaiakat ezért szeretettel látjuk szűkebb hazámban, Padániában is.
EnglishWith the region, it has committed itself to resolving those structural problems.
A régióval kapcsolatban kötelezettséget vállalt a strukturális problémák megoldására.
EnglishIsolating Iran would help neither its people nor its neighbours in the region.
Irán elszigetelése sem az ott élőkön, sem Irán térségbeli szomszédain nem segítene.
EnglishBut the Member States themselves can offer such aid directly to the stricken region.
De a tagállamok közvetlenül is nyújthatnak ilyen segítséget az érintett régiónak.

Synonyms (English) for "region":

region