"regrettably" translation into Hungarian

EN

"regrettably" in Hungarian

EN

regrettably {adverb}

volume_up
regrettably (also: painfully, sadly)
Regrettably there are many potential flashpoints, and Russian interference is considerable.
Sajnálatosan sok ott a potenciális robbanáspont, és számottevő az orosz beavatkozás.
I believe the time has come — regrettably, it comes in almost every life — when we must step off the path, buck.
Azt hiszem, eljön az idő - sajnálatosan csaknem mindenki életében -, amikor le kell lépnünk az ösvényről, haver.
Weir's task-force commander, upon making regrettably warlike first contact with them on their home-world, had called them Djinn.
Weir parancsnoka, aki a sajnálatosan háború-szerű első kapcsolatteremtést eszközölte velük a szülőbolygójukon, Dzsinneknek nevezte el őket.
Regrettably, there is no social consensus on this in these countries.
Sajnálatos módon, erre vonatkozóan nincs társadalmi konszenzus ezen országokban.
We are confronted, regrettably, with a global attack on Christianity.
Sajnálatos módon a kereszténység elleni globális támadással nézünk szembe.
Regrettably, obesity is also frequently associated with poverty and exclusion.
Sajnálatos módon az elhízás gyakran a szegénységgel és a kirekesztéssel párosul.

Context sentences for "regrettably" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRegrettably, obesity is also frequently associated with poverty and exclusion.
Sajnálatos módon az elhízás gyakran a szegénységgel és a kirekesztéssel párosul.
EnglishRegrettably, the only thing they achieve is undermining the good name of my country.
Sajnálatos módon ezzel csak azt érik el, hogy aláássák a szülőhazám jó hírnevét.
EnglishThis is crucial, even though, regrettably, it did not want to put a force together.
Ez kritikus jelentőségű, jóllehet sajnálatos módon nem akart haderőt felállítani.
EnglishRegrettably, subsidies are still given for the production of fossil-based energy.
Sajnálatos módon még mindig adunk támogatást a fosszilis alapú energia-előállításra.
EnglishRegrettably, I felt compelled to vote against these European Parliament proposals.
Sajnos arra kényszerültem, hogy ezen európai parlamenti javaslatok ellen szavazzak.
EnglishRegrettably, it did not attract majority support in the House or in the Council.
Sajnálatos módon nem nyerte el e Ház vagy a Tanács többségi támogatását.
EnglishThe mortality rate of males in the Great Families is regrettably very high.
Az arisztokrata családokban, sajnos, igen magas a férfiak halálozási aránya.
EnglishRegrettably, the Council did not reply to this letter until 23 May 2008.
A Tanács sajnálatos módon egészen 2008. május 23-ig nem válaszolt erre a levélre.
EnglishRegrettably, no part of the world is spared from the scourge of religious intolerance.
Sajnos a vallási intolerancia megpróbáltatásai a világ egyetlen részét sem kímélik.
EnglishRegrettably, children are the main victims of this type of explosive material.
Sajnálatos módon ennek a típusú robbanóanyagnak elsősorban a gyermekek esnek áldozatul.
EnglishRegrettably, there is no social consensus on this in these countries.
Sajnálatos módon, erre vonatkozóan nincs társadalmi konszenzus ezen országokban.
EnglishRegrettably, the weather has been merciless in other European countries this summer.
Sajnálatos módon az időjárás ezen a nyáron kegyetlenül bánt más európai országokkal is.
EnglishRegrettably, it is also the case that we in this House stand by and allow this to happen.
Az is sajnálatos, hogy mit itt, ebben a Házban tétlenül nézzük ennek bekövetkeztét.
EnglishI was going to become what he was, and regrettably did in many ways.
Az akartam lenni, ami ő volt, és sajnálatos módon ez sok dologban sikerült is.
EnglishRegrettably there are many potential flashpoints, and Russian interference is considerable.
Sajnálatosan sok ott a potenciális robbanáspont, és számottevő az orosz beavatkozás.
EnglishRegrettably, action on that objective has not been particularly successful.
Sajnos a cél érdekében tett erőfeszítések nem voltak nagyon sikeresek.
EnglishI truly believe that Lisbon was, regrettably, a missed opportunity.
Őszintén hiszem, hogy Lisszabon sajnálatos módon elmulasztott lehetőség volt.
EnglishRegrettably, so far only 4 EU Member States have ratified the Convention and the Protocol.
Sajnálatos módon eddig csak négy tagállam ratifikálta az egyezményt és a jegyzőkönyvet.
EnglishWe are confronted, regrettably, with a global attack on Christianity.
Sajnálatos módon a kereszténység elleni globális támadással nézünk szembe.
EnglishRegrettably, there are still several countries that have serious problems in this domain.
Sajnos még mindig számos országban e területen komoly problémák vannak.

Synonyms (English) for "regrettably":

regrettably
regrettable
English