EN

regulator {noun}

volume_up
regulator (also: regulatory)
He is the regulator of transport, supposed to protect consumers and workers.
A közlekedést szabályozó döntéshozóként a fogyasztók és a munkavállalók védelme lenne a feladata.
The decision was taken by each European national regulator.
A döntést az egyes európai nemzeti szabályozó hatóságok hozták.
We need a European regulator and, in time, we need a European public prosecutor.
Kell egy európai szabályozó, és idővel kelleni fog egy európai államügyész is.

Context sentences for "regulator" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe need a European regulator and, in time, we need a European public prosecutor.
Kell egy európai szabályozó, és idővel kelleni fog egy európai államügyész is.
EnglishFor markets to function well, the role of regulator is absolutely crucial.
Ahhoz, hogy a piacok jól működjenek, a szabályozói szerep abszolút létfontosságú.
EnglishClearly, in these circumstances, the market itself is a good regulator.
Egyértelmű, hogy ilyen körülmények között, már maga a piac egy jó szabályozó.
EnglishIn this case, Europe's role should be that of a moderator, not a regulator.
Ebben az esetben Európának moderátori, nem pedig közvetítői szerepet kellene betöltenie.
EnglishThe European Union can and even should play the role of regulator on the global markets.
Az Európai Unió a globális piacokon szabályozó szerepet játszhat, sőt kell is játszania.
EnglishHe is the regulator of transport, supposed to protect consumers and workers.
A közlekedést szabályozó döntéshozóként a fogyasztók és a munkavállalók védelme lenne a feladata.
EnglishLet us not allow this body to become a European super-regulator.
Ne hagyjuk, hogy ez a testület valamilyen európai szuperszabályozó legyen!
EnglishWill the regulator be bound by the rules that call for their ratings to be used?
A szabályozót kötni fogják-e azok a szabályok, amelyek a hitelminősítéseik alkalmazására szólítanak fel?
EnglishA second aspect that appears important to us is the question of the regulator.
Egy nekünk fontosnak tűnő másik elem a szabályozó kérdése.
EnglishNo bean counter, no auditor, no regulator had ever caught wind of the slush money.
Nem volt olyan számvizsgáló, könyvszakértő vagy revizor, aki valaha a titkos kassza nyomára bukkant volna.
EnglishFrance has provided us with an excellent example of how to set up an independent regulator.
Franciaország kiváló példát kínál nekünk arra, hogy hogyan kell létrehozni egy független szabályozót.
EnglishI think that, actually, the French regulator is independent - his proposals are testament to that.
Valóban úgy gondolom, hogy a francia szabályozó hatóság független - az ő javaslatuk tanúsítja ezt.
EnglishThe decision was taken by each European national regulator.
A döntést az egyes európai nemzeti szabályozó hatóságok hozták.
EnglishWe need independent supervision across the EU and we have to have an independent regulator.
Független felügyeletre van szükségünk az egész Unióban, és független szabályozó hatósággal kell rendelkeznünk.
EnglishAnother possibility is the one we have embarked on informally, namely calling on a national regulator.
Egy másik lehetőség, amelynek informálisan nekivágtunk, hogy egy nemzeti szabályozó hatósághoz fordulunk.
EnglishLet us make sure that the regulator understands local nuances and is truly accountable to local people.
Biztosítsuk, hogy a szabályozó a helyi finom árnyalatokat is érti, és valóban elszámoltatható a helyiek által.
EnglishThis regulator should also have the authority to remove unsafe nuclear power stations from the network.
E szabályozónak hatáskörrel kell rendelkeznie arra is, hogy eltávolítsa a hálózatból a nem biztonságos atomerőműveket.
EnglishThe sea is also an important climate regulator and we have already seen the results of climate change on fish stocks.
A tenger fontos éghajlatszabályozó is és már látjuk az éghajlatváltozás halállományra gyakorolt hatásait.
EnglishIt would be useful if this French regulator were given a say in the activities of the regulators in the other 26 countries.
Hasznos lenne, ha e francia szabályozó szót kapna a többi 26 ország szabályozóinak tevékenységében.
EnglishStates would be very much more prepared to accept a regulator if the latter were given a large measure of independence.
Az államok nagyon is készen állnának elfogadni egy szabályozót, ha az nagymértékű függetlenséget élvezne.

Synonyms (English) for "regulator":

regulator
English
regulation