EN

reign {noun}

volume_up
And certainly not the face of an old man, such as Ramses would have been at the end of a sixty-year reign.
Az bizonyos gondolta hogy nem egy olyan öregember arca, amilyen Ramszesz lehetett hatvannégy évi uralkodás után.
Only in later times did I understand the full singularity and accomplishment of Augustus's long reign.
Később értettem csak meg, micsoda páratlan teljesítmény volt az augustusi hosszú uralom.

Context sentences for "reign" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLet not sin therefore reign in your mortal body, so as to obey the lusts thereof.
Ne uralkodjék tehát halandó testeteken a bűn, és ne engedelmeskedjetek kívánságainak.
EnglishOther Members have said as much, that food counterfeiting will reign ever more.
Más képviselők is jelezték már, hogy az élelmiszerhamisítás egyre jobban terjedni fog.
EnglishYou would be the first academic to reign as First Minister in many decades.
Évtizedek óta maga lenne az első professzor, aki elfoglalja a főminiszteri széket.
EnglishAnd hast made us to our God a kingdom and priests, and we shall reign on the earth.
Hárfája volt mindegyiknek és tömjénnel tele aranycsészéje - ezek a szentek imádságai.
EnglishNow these men since the beginning of the reign had been the enemies of the King.
Mármost ezek az emberek trónra lépése óta ellenségei voltak a királynak.
EnglishThen peace would reign, greater than the legendary two hundred years of the Pax Romana.
S akkor béke lesz, nagyobb, mint a legendás, kétszáz esztendeig tartó Pax Romana.
EnglishFear and misinformation will be given full reign in a rerun of the referendum.
A félelem és a félretájékoztatás teljesen el fog uralkodni a megismételt népszavazáson.
EnglishWe want stability and peace to reign in the vicinity of the European Union.
Azt akarjuk, hogy az Európai Unió környékén stabilitás és béke uralkodjon.
EnglishAnd Ken [Sharpe] and I certainly know that you need to reign in the bankers.
És Ken és én kétségkívül tudjuk, hogy muszáj ellenőrzést gyakorolni a bankárokon fölött.
English`Well, her reign is over,' she said, but it was without triumph or resolution.
Nohát, az ő uralmának vége állapította meg egy cseppnyi diadal nélkül.
EnglishThe bloody reign of your god is over, and now you may return to the truth.
Istenetek véres uralma véget ért, most már visszatérhettek az igazsághoz.
EnglishNo man, no woman, no machine, no idea, could reign supreme forever.
Nincs ember, nincs nő, nincs gép, nincs elv, ami örökkön örökké hatalmon maradna.
EnglishStill, Hari had long since known that Klayus was doomed to a short reign.
Hari már régóta tudta, hogy Klayus uralkodása nem lesz túlságosan hosszú.
EnglishIn the reign of Fletch the Furious, he bartered whole Zones simply for seats on the Council.
Egyik elődöm, Dühöngő Fletch egész zónákat adott cserébe egy-egy tanácsnoki székért.
EnglishOF THE LAST FIVE YEARS OF TIBERIUS'S REIGN THE LESS told the better.
Minél kevesebbet beszélünk Tiberius uralkodásának utolsó évéről, annál jobb.
EnglishSaid it was better to serve in Heaven than reign in Hell, he said doubtfully.
Azt mondta, hogy jobb szolgálni a mennyországban, mint uralkodni a pokolban felelte kétkedően.
EnglishBut without Excalibur, there was no way Accolon could reign as the new King from Avalon ...
De az Excalibur nélkül Accolon nem uralkodhat mint új király Avalonból...
EnglishHe had roamed the world, it seems, since the end of his official reign.
Úgy tűnik, a világban barangolt, miután hivatalos uralkodása véget ért.
EnglishIf we survive the battle, our son shall reign over a land united under the cross.
Ha ezt a csatát túléljük, a fiunk olyan országon fog uralkodni, amely a kereszt jegyében egyesült.
EnglishKing Gax then told me: 'As you see, my life and my reign together are dwindling into oblivion.'
Akkor Gax király azt mondta: "Amint látja, életem és uralmam lassan feledésbe merül."

Synonyms (English) for "reign":

reign