Context sentences for "to reimburse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAlso, let me ask this: if Travec had won, would you now reimburse me my losses?
Ha Travec nyert volna, te talán most megtérítenéd a veszteségemet?
EnglishReimburse us our stolen horses, or prepare to kick from the royal gibbet.
Azonnal adja vissza ellopott lovainkat, különben hamarosan a királyi bitófán fog kapálózni!
EnglishThe company is obliged to reimburse the GOI for the salary of such permanent bond officer.
A vállalat köteles megfizetni az IK-nak az állandó vámszabad területi tisztviselő fizetését.
EnglishI put it on my credit card, so you can either reimburse me or I can take it out of petty cash.
A saját hitelkártyámra vettem, úgy hogy vagy jóváírjátok, vagy készpénzzel kártalanítotok.
EnglishThey've agreed to reimburse me for my travel expenses, but that's all.
Az útiköltségemet magukra vállalták, de semmi többet.
EnglishJoseph's arrangement with his landlord was that the landlord would pay the utilities and Joseph would reimburse him.
Joseph abban egyezett meg a háziúrral, hogy az fizeti a számlákat, ő pedig megtéríti neki.
EnglishGet me receipts, I'll reimburse you for your dry cleaning.
EnglishOnce back home, she submitted her dentist’s bills to her health insurer, which refused to reimburse her.
Miután hazatért, benyújtotta a fogászati kezelésért kapott számlát egészségbiztosítójának, ám az megtagadta a költségtérítést.
English01:06:01.83,01:06:04.27 I'll reimburse you.
01:06:01.83,01:06:04.27 Vissza fogom fizetni.
EnglishIf I have to lose time on my master's, Ding thought, I'm going to ask the Agency to reimburse me for the blown courses.
Ha nem leszek kész időben a diplomamunkámmal, kártérítést kérek a Cégtől a kihagyott előadások miatt füstölgött magában.
EnglishTo do so, we must encourage the insurance companies, which are swimming in profits, to reimburse people for the damage caused.
Ennek érdekében ösztönöznünk kell a profitban úszó biztosítótársaságokat, hogy térítsék meg az embereket ért károkat.
EnglishThe Agency shall reimburse the Member States for the certification tasks they provide on its behalf.
Az Ügynökség a tagállamoknak visszatéríti azon típusalkalmassági vizsgálatok költségeit, amelyeket ez utóbbiak az Ügynökség megbízásából végeznek.
EnglishWe have also offered Italy assistance to reimburse some of the costs of internal transfers of migrants.
Olyan formában is segítséget ajánlottunk Olaszországnak, hogy a migránsok belső szállításával kapcsolatos költségek bizonyos részét megtérítjük.
EnglishSecondly, we have to reimburse some claims from the earlier period and the Commission has planned five billion to provide this.
Másodszor, meg kell térítenünk néhány korábbi időszakból származó követelést, és a Bizottság ötmilliárdot tervezett be ennek biztosítására.
EnglishThe Government is refusing to reimburse thousands of vehicle owners who have paid substantial amounts when these were not due.
A kormány nem hajlandó visszafizetni sok ezer gépjármű-tulajdonosnak ezeket a hatalmas összegeket, pedig azt nem is kellett volna megfizetni.
EnglishIf this is not within their power, they must reimburse the ticket price and pay an additional 50% of the ticket price.
Amennyiben nem képesek ezeket a lehetőségeket biztosítani, vissza kell téríteniük a jegy árát, valamint a jegyár 50%-ának megfelelő kártérítést kell fizetniük.
EnglishHe was ordered to immediately turn over the phone to the Brethren within twenty-four hours, and to reimburse Mr.
Azonnal elrendeltetett, hogy huszonnégy órán belül szolgáltassa be a telefont a Társaknak, Mr. T-Bone-nak pedig térítse meg a távolsági hívások díját, négyszázötven dollárt.
EnglishHowever, the main purpose was to reimburse Bulgaria and other countries that had been forced to decommission functioning nuclear reactors, against their better judgment.
A fő cél azonban Bulgária és más országok kártalanítása volt, amelyeket arra kényszerítettek, hogy meggyőződésük ellenére leállítsák működő atomreaktoraikat.
EnglishThe reintroduction of the obligation for traders to reimburse the direct costs for returning goods where the price of the goods does not exceed EUR 50 is also a new development.
Új fejlemény az is, hogy a kereskedők újra kötelesek lesznek áru visszaküldésének közvetlen költségeit megtéríteni az 50 euró alatti értékű áruk esetében.