"to rein in" translation into Hungarian

EN

"to rein in" in Hungarian

EN

to rein in {verb}

volume_up

Context sentences for "to rein in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFirstly, I believe this is not the time for Europe to rein in its ambition.
Először is úgy gondolom, hogy nem időszerű, hogy Európa megzabolázza ambícióit.
EnglishWe will fight a holding action and await rein­forcements from the west.
Igyekezni fogunk lelassítani őket, és megvárjuk, hogy erősítést kapjunk nyugatról.
EnglishIt is good to keep a tight rein on expenditure and acknowledge the demands of common sense.
Jó szigorúan féken tartani a kiadásokat és elismerni a józan ész igényeit.
EnglishHey, he said worriedly, better keep a tight rein on your hopes.
Tina, jobb, ha egyelőre nem éled bele magad túlzottan ebbe a dologba.
EnglishSo, I'm giving General Peng and his division's free rein.
Úgyhogy maximális tempót diktáltam Peng tábornoknak és a hadosztályainak.
EnglishKarras breathes shallowly and forced himself to rein his expectations, to think clearly.
Karras apró lélegzetet vett, és igyekezett reménykedését féken tartva továbbra is tisztán gondolkozni.
EnglishI've also decided that I'll try to rein him in, to shame him from racing to every disaster.
Azt is eldöntöttem, hogy kicsit megzabolázom és rápirítok, mert odarohan minden katasztrófa színhelyére.
EnglishThe Emperor won't rein him in, and Linge Chen does nothing!
- A Császár nem fogja leállítani, és Linge Chen sem tesz semmit!
EnglishThis gives us the opportunity to rein in climate change.
Ez lehetőséget nyújt arra, hogy féken tartsuk az éghajlatváltozást.
EnglishIn these circumstances the temptation to give unbridled capitalism full rein was too great.
Ilyen körülmények között túl nagy volt a kísértés arra, hogy szabad utat adjuk a zabolátlan kapitalizmusnak.
EnglishHe keeps too tight a rein on his people for it to be anyone else.
Az ő tudta nélkül nem foghatnak emberei ilyen akciókba.
EnglishIf we really want to help the youth, we need to rein in the phenomenon of 'eternal trainees'.
Ha valóban segíteni akarjuk a fiatalokat, akkor óvatosan kell bánnunk az "örök életű gyakornokok” fogalmával.
EnglishGiving those old endorphins a little too much free rein?
Nem vetette túlságosan oda a gyeplőt a jó öreg endorfinoknak?
EnglishAs for the negative potential, she doesn't want to develop it; she wants to rein it incompletely.'
A negatív lehetőségeket viszont nemhogy nem óhajtja kibontakoztatni, de mindenestül meg akarja zabolázni.
EnglishIt's going to be hard to rein them in with this stuff.'
Nehéz lesz megzabolázni őket egy ilyen fegyverrel a kezükben.
EnglishAnd then we shall have to give politics free rein once more.
És akkor újra szabad kezet kell adnunk a politikusoknak.
EnglishThe man leading Stark's beast shortened up on the rein.
A Stark állatát vezető ember szorosabbra fogta a kötőféket.
EnglishSo, should we not rein in the EU budget?
Nem kellene-e tehát korlátok közé szorítanunk az uniós költségvetést is?
EnglishBut Legolas asked them to take off saddle and rein.
De Legolas azt kérte, vegyék le róla a nyerget és a zablát.
EnglishDrummond will go first, ask virtually all the questions, and for the most part have free rein to explore.
Drummond kezdi majd, felteszi az összes elképzelhető kérdést, és gyakorlatilag teljesen szabad kezet kap.

Similar translations for "to rein in" in Hungarian

rein noun
in preposition