"to reinforce" translation into Hungarian

EN

"to reinforce" in Hungarian

EN to reinforce
volume_up
[reinforced|reinforced] {verb}

I wish to remove the word 'fragmentation' in the first sentence, and then in the second sentence replace the word 'assurer' (ensure) with 'renforcer' (reinforce).
Szeretném törölni az első mondatból a 'fragmentáció' szót, majd a második mondatban szeretném kicserélni az 'assurer' (biztosít) szót a 'renforcer' (megerősít) szóra.

Context sentences for "to reinforce" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Treaty of Lisbon will reinforce the democratic nature of the European Union.
A Lisszaboni Szerződés meg fogja erősíteni az Európai Unió demokratikus jellegét.
EnglishThis initiative aims to reinforce the multilateral Euro-Mediterranean dimension.
Ez a kezdeményezés a sokoldalú euró-mediterrán dimenziót hivatott megerősíteni.
EnglishThey specifically mentioned the EFSF and said that they were ready to reinforce it.
Külön megemlítették az EFSF-t, és azt mondták, hogy készen állnak megerősítésére.
EnglishI think it would be important to reinforce the role of this platform in the future.
Úgy gondolom, a jövőben nagyon hasznos lenne, ha megerősítenénk e platform szerepét.
EnglishI am convinced that independent status could only reinforce the office's clout.
Meggyőződésem, hogy a hivatal tekintélyét csak a független státusz tudja megerősíteni.
EnglishOf this ghost it is well not to speak lest our attention reinforce his malignity.
Jobb, ha nem beszélünk erről a szellemről, nehogy- kivívjuk rosszallását.
EnglishEventine must bring his Elven armies across the Plains of Streleheim to reinforce Tyrsis.
Eventine-nek át kell hoznia seregét a Streleheim-síkságon Tyrsis megerősítésére.
EnglishHowever, we will try to reinforce the early prevention side in the future.
A jövőben azonban meg fogjuk próbálni megerősíteni a korai megelőzés oldalát.
EnglishShe threw a cowed look at Mamoulian, to reinforce the illusion of servility.
Félénk pillantást vetett Mamoulianre, hogy biztosítsa szolgálatkészségéről.
EnglishI have judged it indefensible and so am sending the garrison to reinforce Fent Reach.
Megtarthatatlannak ítélem, ezért a helyőrséget áthelyezem, hogy a Felső Erődöt védjék.
EnglishThe proposals to reinforce Frontex need to be adopted as a matter of urgency.
A Frontex megerősítéséről szóló javaslatokat sürgősen el kell fogadni.
EnglishTo do so, we need to reinforce economic coordination in the euro area.
Ennek érdekében meg kell erősítenünk az euróövezeten belüli gazdasági koordinációt.
EnglishI have submitted a number of other amendments to reinforce Mr Pomés Ruiz's existing text.
Több módosítást is benyújtottam, amelyek megerősítik Pomés Ruiz úr meglévő szövegét.
EnglishSupporting partition and independence will simply reinforce nationalisms.
Az elkülönülés és függetlenség támogatása csupán a nacionalizmust erősíti.
EnglishSecondly, right at the finishing line we have agreed on how to reinforce the CE marking.
Másodszor, éppen a végcélnál, egyetértettünk a CE-jelölés megerősítésének mikéntjében.
Englishshe snarled, sweeping an arm out to reinforce her order.
- Hátrébb! - parancsolta egyik kezével intve, hogy nyomatékosabbá tegye akaratát.
EnglishThe Reform Treaty will also reinforce the European Union's cohesion in external affairs.
A reformszerződés a külügyekben is megerősíti az Európai Unió kohézióját.
EnglishThis, too, will reinforce a precautionary approach when it comes to safety.
Ez is megerősíti az elővigyázatosság elvét a biztonság tekintetében.
EnglishI am convinced that growth of the Union can reinforce the unity of Europe.
Meggyőződésem, hogy az Unió növekedése Európa egységét is erősítheti.
EnglishThe aim is to reinforce both the efficiency of the system and the protection of those concerned.
A cél a rendszer hatékonyságának, valamint az érintettek védelmének megerősítése.